Konfederasyonumuz KESK’in almış olduğu karar gereği 27 Ağustos 2019 tarihinde iş bıraktık.

BURSA

KESK Bursa Şubeler Platformu İhsaniye Vergi Dairesi önünde “Toplu iş sözleşmesi masasında emekçilerin haklarının dile getirilmemesi, yaşanan hak kayıpları, baskıcı tutum ve düşük zam oranlarını” protesto edildi.

DİYARBAKIR

Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’in katılımıyla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi önünde  basın açıklaması yapıldı. Açıklamada konuşan Gönül Erden; ‘’7 kişinin Cumhurbaşkanı tarafından atanan 11 kişilik bir hakem heyeti ile hiçbir sorunun çözülmeyeceğini biliyoruz bu görüşme bizim için yok hükmündedir. dedi.

12.30’da Diyarbakır Maliyesi önünde KESK Diyarbakır Şubeler Platformu olarak yapılacak açıklamaya katılım sağlandı. Açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetimi, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Eğitim SEN MYK sı Velat KAYA ve Ahmet KARAGÖZ katıldı.

Açıklamada Konuşan Bozgeyik; Emekçilere dayatılan açlık sınırı ile beraber bütçenin yüzde 60’ı savaş politikalarına harcanıyor. Dedi Açıklamadan sonra kayyum atanarak iradesi gaspedilen halkın ve belediye emekçilerinin Lise Caddesinde başlattığı oturma eylemine katılım için yürüyüş gerçekleşti. KESK, DİSK, TTB, TMMOB Genel Merkez Yöneticilerinin de katıldığı oturma eyleminde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Çerkezoğlu: bu ülkede demokrasinin teminatı baskıya faşizme teslim olmayan iradesini teslim etmeyen Türkiye Halklarıdır. Dedi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ KESK bileşenleri olarak emeğimiz ve aklımızla dalga Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin iş bırakma gününde, Tekirdağ Devlet Hastanesinde açıklama gerçekleştirdik. İnsanca bir yaşam, güvenceli iş ve güvenceli gelecek için omuz omuz mücadele çağrısında bulunuldu.

Açıklamaya Tekirdağ KESK bileşenleri, Tekirdağ Tabip Odası Temsilcileri ve siyasi partilerden temsilciler katıldı.

ZONGULDAK

Toplu sözleşme sürecinin Hakem Heyeti Kuruluna bırakılmasına karşı KESK’in çağrısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Zonguldak’ta iş bırakma eylemi yapıldı. KESK Zonguldak Şubeler Platformu üyeleri Madenci Anıtı’ndan Valilik önüne kadar alkış ve sloganlarla yürüdü.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]