Toplu İş Sözleşmesi Taleplerimiz İçin 4 Koldan Ankara’ya Yürüyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp
1 Ağustos Perşembe günü başlayacak olan ve 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesi taleplerimiz için Van, Edirne, Muğla ve Artvin’den yola çıkan KESK heyeti dört ayrı koldan gelerek TİS masasının kurulduğu gün Ankara’da olacak.
KESK heyeti bugün saat 10.00’da Sınırsızlık Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirerek Aydın’a doğru yola çıktı. Basın açıklamasına KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Genel Mali Sekreterimiz Ali Önal, KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri, KESK Muğla Şubeler Platformu üyelerimiz, emek ve meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.  Beş ana başlıkta taleplerimizi açıklayan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Halktan yana bir kamu hizmeti, güvenceli istihdam, güvenli gelecek, demokratik adil bir çalışma yaşamı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, gerçek bir toplu pazarlık hakkı” istediğimizi belirtti. Konuşmasının devamında ihraçların bir an önce tüm haklarıyla işine iade edilmesini ifade eden Bozgeyik, “İşçiyi, kamu emekçisini, emekli ezen sadece TÜİK’in resmi enflasyon rakamları değil, sokakta, pazarda, mutfakta yaşanan hayatın gerçek, gayri resmi enflasyonudur” dedi.
Daha sonra Aydın’a geçen Muğla kolumuz, burada Efeler Belediye Başkanı’nı ziyaret etti, TİS taleplerimize ve ihraçlara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirerek KESK Aydın Şubeler Platformumuz tarafından İzmir’e uğurlandı.
VAN
Van kolu yürüyüşün startını bugün basın açıklamasıyla verecekti ancak KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın ve MYK üyelerinin yapmak istedikleri açıklamaya polis izin vermedi. Valiliğin kentte ilan ettiği 15 günlük eylem ve etkinlik yasağının gerekçe gösterildiği engeli KESK Heyetimiz ve Van Şubeler Platformu üyeleri alkışlarla protesto etti.
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “1 Ağustos Perşembe günü TİS masası öncesi 4 koldan başlattığımız Ankara yürüyüşünün Van ayağında gerçekleştirmek istediğimiz basın açıklamasına polis müdahalesi kabul edilemez. Van Valiliği’nin yasakçı ve keyfi tutumunu protesto ediyor, her ne olursa olsun TİS taleplerimizi halkımızla ve kamu emekçileriyle paylaşacağımızın bilinmesini istiyoruz! Haklarımız için TİS masasında olacağız! Aynı yerde Memur Sen ve Hak-İş Konfederasyonlarının etkinliklerine her türlü imkan seferber edilirken bizlerin engellenmesi milyonları ilgilendiren TİS taleplerimizi dile getirmemizden ve siyasi iktidarın TİS masasını göstermelik hale getiren uygulamalarını teşhir etmemizden ne kadar çok korktuklarını bir kez daha göstermiştir. Bilinmelidir ki, toplantı ve gösteri düzenleme hakkı Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelerle teminat altına alınmış temel bir haktır; toplantı, gösteri, yürüyüş vb. demokratik eylem ve etkinlikler hangi gerekçe ile olursa olsun engellenemez.”
EDİRNE
KESK Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri İlhan Yiğit, Genel Sekreterimiz Pınar İçel, KESK’e bağlı sendikaların MYK üyeleri ve KESK Edirne Şubeler Platformu üyeleri ile emek ve demokrasi güçleri kitlesel bir şekilde Saraçlar Caddesi Merkez PTT’si önünde TİS taleplerimiz için bir araya geldi. Burada TİS taleplerimizi kamuoyu ile paylaşan KESK Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri İlhan Yiğit, “Kamu emekçileri ve emeklileri öncelikle bugüne kadar ellerinden alınanları geri istiyor. Bugüne kadar hep ertelenen, fazlası ile hak ettikleri insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek için haklarının garanti altına alınmasını, demokratik, adil bir çalışma yaşamını istiyor” diye konuştu.
Basın açıklaması beş milyon kamu emekçisinin ve kamu emeklisinin ortak ekonomik, sosyal, demokratik, özlük ve mesleki hak ve çıkarlarını temel alan TİS taleplerimizin kamuoyu ile paylaşılması ve KESK heyetinin Tekirdağ’a uğurlanmasıyla sona erdi.
ARTVİN
KESK Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yusuf Şenol, Genel Örgütlenme, Eğitim, Basın-Yayın ve Sosyal İşler Sekreterimiz Fikret Çalağan ve KESK’e bağlı sendikaların MYK üyelerinden oluşan KESK heyeti TİS yürüyüşümüzün Karadeniz ayağını Artvin’den başlattılar. Güvenceli iş, güvenli gelecek, insanca yaşayacak bir ücret ve grevli toplu sözleşme hakkımız için yürüyoruz şiarıyla Artvin Posta Dağıtım Merkez’inde kamu emekçileriyle iş yerinden başlayan yürüyüş Eğitim-Sen binasında basın açıklamasıyla devam etti.
Basın açıklamasında KESK Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yusuf Şenol, “2017 Haziran itibari ile 4 kişilik bir aile için 4.913 T olan yoksulluk sınırı Haziran 2019 itibari ile 6.733 TL’ye çıkmıştır. Yani yoksulluk sınırı iki yıl içinde rakamsal olarak 1.820 TL, oransal olarak %37 artmıştır. Bizim TİS’e giderken öncelikli 2 talebimiz var, birincisi yoksulluk sınırındaki artış oranının tüm kamu emekçilerinin maaş artışında temel alınsın. ikincisi hukuksuz yere ihraç edilen tüm kamu emekçileri bütün haklarıyla işine iade edilmesidir” dedi.
Açıklama Van yürüyüş kolumuzun Valiliğin keyfi ve yasakçı tutumuyla basın açıklamamızın ve etkinliklerimizin engellemesini protesto ederek sona erdi.
Açıklamanın ardından heyetimiz Rize Fındıklı’ya geçerek burada TİS çalışmalarını sürdürdü.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]