Diyarbakır Şubemiz, işyerlerinde açtıkları TİS sandıklarından çıkan talepleri basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamayı yapan Diyarbakır Şube Eş Başkanımız Gönül Adıbelli, şöyle konuştu: “Diyarbakır’da sağlık ve sosyal hizmet işkolundaki işyerlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Diyarbakır Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sur ve Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlükleri ile ASM’lerde TİS formları dağıtımı yapılıp, TİS sandıkları kurduk. Toplu iş sözleşmesi emekçilerin işveren ile masaya oturup ekonomik, özlük, sosyal, demokratik- siyasi haklarını ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleri anlamına gelir. Toplu sözleşme hakkı emekçilerin hak alma örgütü olan sendikalar için son derece önemlidir. Sendikamız SES ve konfederasyonumuz KESK in de ilk kurulduğu günden bugüne temel hedeflerinde biri toplu sözleşmeli- grevli sendika hakkı kazanmak olmuştur. TİS masası Türkiye’de İLO ve AİHM’in toplu pazarlık ve grev hakkının sendika özgürlüğün ayrılmaz parçaları olarak değerlendirilmiştir. İşveren ile yapılan pazarlıklarda emekçilerin emekten yana gücünü kullanması ve bu gücünü TİS masasında görüşmelerde çıkan kararlarda greve gidildiğinde baskı, soruşturma, disiplin cezaları, işten çıkarılma ile sonuçlanabilmektedir. Türkiye’de toplu iş sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda 2 yılda bir yapılmaktadır. İmzalanan sözleşme bir sonraki yılın ocak ayından itibaren geçerli hale gelmektedir. Toplu iş sözleşme görüşmelerinde Ağustos ayının ilk işgünü başlanır. Türkiye’de AKP güdümlü ve genel yetkili konfederasyon olan Memur-sen TİS toplantılarında çalışanların haklarını savunması gerekirken ekonomik, özlük ve sosyal haklarımızı Memur sen yöneticileri yok etmiştir. Özellikle 2002 yılında AKP hükümet döneminde büyüyen Memur-Sen, TİS görüşmelerinde hükümet ile el ele vererek kamu emekçilerin haklarını dillendirmek ve talep etmek yerine hükümetin getirdiği talepleri kabul etmiştir. Enflasyon oranının altında zam oranlarına imza atan Memur sen yöneticileri AKP tarafından milletvekili olarak ödüllendirilmişlerdir. TİS görüşmeleri çalışanların haklarını savunan bunun için mücadele eden gerçek bir sendika ile olur. O da sendikamız SES ve konfederasyonumuz KESK’tir. 2020 için geçerli olacak TİS görüşmeleri önümüzdeki Ağustos ayında başlayacak. Bizler de sağlık ve sosyal hizmet iş kolundaki işyerlerinde çalışanların taleplerini belirlemek için TİS formları dağıtımı yapıp TİS sandıklarını kurduk. TİS sandıklarından çıkan talepler şöyledir: KHK ihraçları, güvenlik soruşturmaları ve disiplin kurulu kararları ile İş güvencesini ortadan kaldırılan uygulamalara son verilsin, yoksulluk sınırı olan 6 bin 542,88 TL üstünde maaş ve enflasyon farkı verilmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, eşit işe eşit ücret, kadrolu çalışma düzeni, nöbet ücretlerinin zamanında yatırılması, asistan ücretlerinin merkezden yatırılması, 3600 ek göstergenin tüm çalışanları kapsaması, taşeronların kadroya alınması, bayram vb fazla mesailerin artırılması, her işyerinde 7/24 kreş hizmetinin sağlanması, kadın emekçilere pozitif ayrıcalık, doğum izinlerinin artırılması, doğum sonrası en az bir yıl ücretli izinli sayılması, kadınların regl dönemlerinde idari izinli sayılması, doğum sonrası en az 3 ay babalık izni verilmesi, tayin hakkının tüm kamu emekçilerine eşit bir şekilde ve hizmet puanı baz alınarak yapılması, torpilin kaldırılması, mazeretli tayinlerde eş durumu sağlık, eğitim ve güvenlik kıstaslarının uygulanması, hastanelerde riskli birimlerde çalışanlara ücretlendirmenin adil yapılması, herkese yıpranma payı verilmesi, emeklilikte yaşa takılanlar için düzenlemenin yapılması ve buna yönelik yasanın çıkartılması, yöneticilerin uyguladığı mobbinge karşı önlem ve tedbirlerin yaygınlaştırılması, ağır iş statüsünde alınıp yıpranma iznin verilmesi, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavının periyodik olarak yapılması ve sözlü mülakatın kaldırılması. Tüm bu taleplere kamu işveren heyetinin kayıtsız kalmamasını ve taleplerimizin kabul edilmesini bekliyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]