11 Mayıs 2019 tarihinde Abdi İpekçi Parkı’nda (Sağlık Bakanlığı yanı) en düşük 6500 TL temel ücret, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine en düşük 3600 ek gösterge ve tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine geçmiş süreyi de kapsayan fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) verilmesi taleplerini içeren merkezi basın açıklamamız engellenmiş, sendikamız Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağlık-İş Örgütlenme Uzmanı Furkan Bircan darp edilerek gözaltına alınmıştı.

Haklarında soruşturma yürütülen sendikamız Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağlık-İş Örgütlenme Uzmanı Furkan Bircan hakkında “KOVUŞTURMAYA YER YOK” diyerek gerekçelerini ifade eden savcılık Ankara’da her türlü hak alma eylem ve etkinliklerine müdahale eden Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne adeta hukuk dersi verdi.

“Olayın basın açıklaması şeklinde oluşup gelişen, kamuoyu ve medyanın ilgisini çekmek gayretli söylem ve demokratik eylem niteliğinde olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’nde yer alan ifade özgürlüğünün, “sadece lehe olan veya muhalif sayılmayan veya ilgilenmeye değmez görülen haber veya fikirler için değil, aynı zamanda muhalif olan çarpıcı gelen veya rahatsız eden haberler veya fikirler için de geçerli olduğu, bu durumun çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gereği olup, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğu” açıklamanın konu ve metin itibariyle suç teşkil etmediği, eleştirisel düşünce açıklaması niteliği bulunduğu,

Olayda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Yasa’nın 28. ve devam eden maddelerindeki suçların unsurlarının oluşmadığı ve AİHS’in 10-11 maddelerinde belirlenen herkesin görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğü ve asayişi bozmayan toplantılar yapma haklarına sahipliği ile Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 19/2 ve 21. maddeleri ile güven altına alınan özgürlüklerin, kapalı yerde yapılan sabit toplantılar dışındaki gösteri ve yürüyüşleri de kapsadığı, olayla ilgili olarak soruşturma yapmaya gerek bulunmadığı düşüncesine ulaşılmakla;

Olay hakkında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA, karardan bir suretin şüphelilere tebliğine, CMK’nin 172/1. Maddesi gereğince karar verildi.”

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]