Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Sosyal Hizmet Çalışanları İçin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğinde Uygulanan Mülakat Kaldırılsın

Facebook
Twitter
WhatsApp

Merkez Yönetim Kurulumuz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlanan sosyal hizmet çalışanlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakatlarının başlaması ile ilgili olarak basın toplantısı düzenleyerek, “Kadrolu, güvenceli çalışma esas olmalıdır, kurum dışından özellikle yönetim kademeleri için yapılan görevlendirmelere son verilmeli, bu biçimde yapılmış görevlendirmeler kaldırılmalıdır. Kurum içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği için getirilen mülakat uygulaması kaldırılmalı, yazılı sınav dışında bir şart konulmamalıdır. Kurum içinde görevlendirmeler ve yükselmelerde liyakat, mesleki yeterlilik ve deneyim belirleyici olmalıdır. Sosyal hizmetler alanının kadrolaşma amacı ile kullanılması çalışma barışını bozmaktadır. Ayrıca bu kadrolaşma bu alanda verilen hizmeti de olumsuz etkileyerek hizmet alan tüm kesimler için, ülkenin tüm çocukları, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan tüm bireyler ve toplum için yanlış ve yetersiz hizmetlerle büyük bir hak gaspı anlamına gelmektedir” açıklamasında bulundu.

Merkez Yönetim Kurulu adına ortak açıklamayı yapan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, sosyal hizmetler alanının insanla ilgilenen, korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve diğer kişilere hizmet sunan yani doğrudan insan hayatına ve olanaklarına etki eden bir hizmet alanı olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle hem çalışanlar hem de her kademede yöneticilik yapacaklar için mesleki yeterlilik ve liyakat ile alandaki deneyimleri son derece kritik ve önemlidir” dedi.

Bakanlığın kuruluşundan bu yana sürdürülen görevde yükselme ve unvan değişikliği politikalarının bu öneme ve hassasiyete uygun yürütülmediğine vurgu yapan Erden, sözlerine şöyle devam etti: “Kurum içinde gerçekleşen görevde yükselme ve unvan değişikliğinde liyakat ve objektif kriterler ortadan kaldırılmıştır. Siyasal yakınlık kriterlerine göre görevlendirme yapılmasının en bilindik yöntemi mülakat uygulamasıdır. Tüm kamu kurumlarında her tür işe giriş ve sonrası süreçlerde yaygınlaştırılan mülakat uygulaması, ne yazık ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanları için de yakıcı bir sorun iken mevcut problemli olan mülakat uygulaması daha da yaygınlaştırılmıştır. Kadrolu güvenceli çalışma esas olmalıdır, kurum dışından özellikle yönetim kademeleri için yapılan görevlendirmelere son verilmeli, bu biçimde yapılmış görevlendirmeler kaldırılmalıdır. Kurum içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği için getirilen mülakat uygulaması kaldırılmalı; yazılı sınav dışında bir şart konulmamalıdır. Kurum içinde görevlendirmeler ve yükselmelerde liyakat, mesleki yeterlilik ve deneyim belirleyici olmalıdır. Sosyal hizmetler alanının kadrolaşma amacı ile kullanılması çalışma barışını bozmaktadır. Ayrıca bu kadrolaşma bu alanda verilen hizmeti de olumsuz etkileyerek hizmet alan tüm kesimler için, ülkenin tüm çocukları, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan tüm bireyler ve toplum için yanlış ve yetersiz hizmetlerle büyük bir hak gaspı anlamına gelmektedir.” Açıklamanın tamamı için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]