Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara ve Genel Sekreterimiz Pınar İçel Çepe’nin de katılımıyla 4+2 ve 4/B’li sağlık emekçileriyle 18 Haziran 2019 günü İstanbul Şişli Şubemizde buluştuk.

İstanbul Şubelerimizin yöneticileri ve üyelerimizin de katıldığı buluşmada kamudaki istihdam şekilleri konuşuldu. İş güvencesi mücadelesini büyütmenin yöntemlerinin tartışıldığı toplantıda, uzunca bir süredir yürüttüğümüz sağlık alanındaki parçalı ve güvencesiz istihdam biçimleriyle hız verilen mücadelemiz ve birleşik emek mücadelesi ilkesi doğrultusunda uzun yıllardır kadrolu, sözleşmeli, geçici sözleşmeli, vekil, çakılı kadro, taşeron her istihdam biçiminde çalışan emekçilerin ortak çatımız altında örgütlenmesi ve iş güvencesi ile kadro mücadelemize değinildi.

Toplantıda, “Yaptığımız eylemlerle, basın açıklamalarıyla, iş yerlerinden başlattığımız bu mücadeleyi her zaman birincil gündemlerimizden birisi yapmaya gayret ettik” vurgusu öne çıkarken, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yaklaştığı bugünlerde de yine en temel talebimiz olan tüm sağlık emekçilerinin 4/A’ya alınması talebi için hastane ziyaretleri sonrası toplantı gerçekleştirdiğimiz ifade edildi.

Toplantıda sendikamızın yürüttüğü mücadelenin yaygınlaşması için öneriler üzerine de konuşuldu.

Genel sekreterimiz Pınar İçel Çepe’nin 4/A, 4/B ve 4+2’nin farkları ve haklarıyla ilgili yaptığı sunumun ardından yürütülen forum sonrasında Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara’nın mücadele vurgulu kapanış konuşmasına kadar canlı bir tartışma yürütüldü.

Sendikalı, sendikasız bütün sağlık emekçileriyle hastanelerimizde bir araya gelip aşağıdan yukarıya taleplerimizi örgütlü bir güce dönüştürme kararlığıyla toplantı sona erdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]