Adana Tabip Odası’nda bir araya gelen Adana Şubemiz, Adana Tabip Odası, Adana Barosu, TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana Veteriner Hekimler Odası, KESK Şubeler Platformu ile DİSK yönetici ve üyeleri “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” konulu açıklamalarından dolayı TTB’nin 11 üyesine verilen cezaya tepki gösterdi.

Kurumlar adına ortak açıklamayı yapan Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Hilal, şöyle konuştu: “Türk Tabipleri Birliği 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” konulu açıklamaları dolayısıyla yargılandığı davada Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, TTB’nin 1 Eylül 2016 tarihli “Bu Topraklarda Eşitlik ve Barış İçinde Yaşamamız Çok Mümkün” başlıklı açıklamayı da karara dâhil ederek bu iki açıklama nedeniyle dönemin 10 Merkez Konseyi üyesine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan 2’şer kez 10’ar ay hapis, 1 üyeye ise 3 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verilmesine karar vermiştir. Hekimlik, karşısındaki insanın ayrım yapmaksızın acılarını dindirmek, yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatını kurtarmak üzere icra edilen bir meslektir. Savaş ise toplumda derin yaralar açan, kitlesel ölümlere neden olan insanlarda onarılması zor ruhsal travmalara yol açan bir felakettir. Hekimlik siyasi iktidar ve ülke çıkarlarından bağımsız olarak ölümün karşısında durmaktır. TTB hekimlik mesleki ilkeleri ve etik kuralları çerçevesinde daha önceleri de birçok kez sebebi ne olursa olsun şiddet ve teröre karşı olduğunu, insan hayatının her değerin üzerinde tutulması gerektiğini her fırsatta ifade etmiştir. Asli görevi insan yaşamını korumak ve yaşam hakkını savunmak olan hekimlik mesleğinin, evrensel bir mesleki prensibi de ölüm ve savaşlara karşı çıkmaktır. Bu karar savaş karşıtlığına, demokratik mesleki örgütlenmemiz ve birliğimize verilmiş bir cezadır ve toplum vicdanını zedeleyeceği gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalarda düşünce ve ifade özgürlüğünün tesisi konusunda verdiği sözlere de zıt bir tutumdur. Maalesef mevcut şartlarda ülkemizde düşünmek ve düşündüğünü ifade etmek suç halini almıştır. İçeriği savaş karşıtlığı olan bir açıklamanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” gibi bir ifade ile tanımlanması ve bu gerekçe ile cezalandırılması anlaşılabilir bir durum değildir. Bizler, Adana’da faaliyet gösteren meslek örgütleri ve sendikalar olarak görüşünü özgürce ifade etmenin bir suç olmaktan çıkarılmasını talep ediyoruz. İktidara hoş görünmeyen her ifadenin yargılanarak cezalandırılmasını kabul etmiyoruz.  Hekimlerin her durumda ölüme karşı yaşamı savunmalarının mesleki sorumlulukları gereği olduğunu belirtiyor, ülkemiz yargı sisteminin en yakın zamanda bu büyük yanlıştan dönmesini  talep ediyoruz.”

Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel ise TTB Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasını ve barış istemelerini desteklediklerini belirterek, “Bu ceza yalnız TTB’ye değil topluma verilmiştir, TTB’nin yanındayız” diye konuştu.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]