Mardin Şubemiz, Mardin Tabip Odası, İHD Mardin Şubesi ve ÖHD Mardin’den oluşan Mardin Açlık Grevleri İzleme Heyeti basın toplantısı düzenleyerek, açlık grevlerinin sona ermesinin ardından Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşananlarla ilgili hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

Mardin Açlık Grevleri İzleme Heyeti’nin raporu aşağıda yer almaktadır.

MARDİN AÇLIK GREVLERİ İZLEME HEYETİ

MARDİN E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU AÇLIK GREVLERİ SONLANDIRMA PROTOKLÜ TAKİP RAPORU

Mardin E tipi kapalı cezaevinde 05/01/2019 tarihinde Vedat DUYUŞ, Barış AKKUŞ, Mehmet Şerif DEMİRTAŞ, Zana YILMAZ, Bayram DEMİRHAN ,Birdal ABAY VE 02/02/2019 tarihinde ise FEYZİ FİDAN başladıkları süresiz dönüşümsüz açlık grevini 26/05/2019’da sonlandırmıştır. Yine 02/03/2019 da süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlayan 85 mahpus da açlık grevini 26/05/2019 da sonlandırmıştır.

Mardin E tipi kapalı Cezaevinde bulunan süresiz dönüşümsüz açlık grevine katılan ve 26/05/2019 da sonladırma sonrası sağlık kontrolleri yapılan mahpusların sağlık durumlarının tespiti amacıyla Mardin İHD cezaevi komisyonu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Baro Cezaevi Komisyonu avukatları tarafından 28/05/2019 tarihine kadar yapılan yüz yüze görüşmede aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

GENEL TESPİT:

Açlık grevini sonlandıran kişilerle yapılan görüşmelerde genel olarak; 140 günü geçen açlık grevi sürecini sonlandıran mahpuslardan Bayram Demirhan önceki kronik hastalıklarının ağırlaşması dolayısıyla hastaneye yatırılarak tedavisi yapılmış ve sonlandırma protokolleri uygulanmıştır. 80 günü aşan Ahmet Ürün ise %10 dan fazla kilo kaybı ve nöropatik bulguları olduğu için hastanede yatırılarak tedavi edilmiştir. Toplamda 10 mahpus için rahatsızlıkları ile ilgili branşlara sevkleri yapılmış ancak sonlandırma protokolleri ceza evi revirinde takip ve tedavi ile görevlendirilen dahiliye uzmanı ve aile hekimi tarafından yapılmıştır. Beslenme protokolü TTB nin protokolüne uyularak diyetisyen tarafından hazırlanmıştır. 140 günü geçen; Zana Yılmaz, Feyzi Fidan, Vedat Duyuş, Barış Akkuş, Şerif Demirtaş açlık grevi sonlandırma protokollerine göre takip edilmişlerdir ve genel durumları iyi. 93 mahpusun tamamından Rutin Biyokimya, Koagulasyon, Tam İdrar Tahlili ve Tam Kan Sayımı testleri için örnekler alınmıştır. Nizamettin Yılmaz; akciğer hastalığı nedeniyle Mardin Devlet Hastanesinde muayene edilmiş, Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk formu doldurulmuş ancak 29/05/2019 tarihi itibariyle hala ceza evinde bekletildiği bilgi verilmiştir. Açlık grevi sürecinde, vücut ağırlığı, nabız takibi, günlük aile hekimi kontrolü ve haftada bir dahiliye uzmanı hekim kontrolü yapılmıştır. Şeker, tuz, karbonat ve B1 vitamini içeren vitamin kompleksi cezaevi tarafından karşılanmıştır ayrıca meyve suyu, ayran ve temiz içme suyu mahpuslar tarafından ücreti karşılığında temin edilmiştir. 5 Ocakta açlık grevine başlayanlara ek olarak Vit D3 yine ceza evi tarafından sağlanarak verilmiştir. Sonlandırma sonrası tüm mahpuslara Magnezyum, Çinko ve Mide Asit Düzenleyici tedavi verilmektedir.

Tüm bu bilgilere ek olarak Kadın Koğuşunda durumunun kötü olduğu iletilen mahpuslar mevcut olup avukat görüşünden sonra izleme heyetimize; kilo kaybı %10 dan az olan ancak çok bitkin ve yaygın ağrıları olan Hevidar Aydın , alerjik döküntüleri olan Güli Daşçı, daha önce damar tıkanıklığı tedavisi gören ve şiddetli baş ağrıları olan Emine Erol, böbrek rahatsızlığı olduğu bildirilen Elif Deniz’in hastaneye sevk edilmesi gerektiği halde sevklerinin yapılmadığı bilgileri iletilmiştir.

Mardin E Tipi Cezaevinde ve Mardin Devlet Hastanesinde gözlem yapmak üzere oluşturulan izleme heyeti tarafından Mardin Devlet Hastanesi Başhekimliğine yapılan başvuru; Sağlık Müdürlüğü

tarafından Mardin Cumhuriyet Baş Savcılığına iletilmiş ve İHD Mardin Şubesi ile Mardin Tabip Odasına bilgi verilmemesi yönünde yanıt gönderilmiştir.

Sonuç olarak İHD, TTB ve SES açlık grevi süreci dahil sonlandırma sonrası bakım ve tedavi süreçlerini izlemeli ve kamuoyunu, mahpus yakınlarını bilgilendirerek vicdanları rahatlatmalıdır. Ceza evlerine bağımsız gözlem heyeti alınmasının önemi tekrar vurguluyor ve hatırlatıyoruz ki böylesi yaygın açlık grevleri süreçlerinde ve sonrasında toplumun bilgilendirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Mardin Tabip Odası

İHD Mardin Şubesi

SES Mardin Şubesi

ÖHD Mardin

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]