İstanbul Şubelerimiz: TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Yanındayız! Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur!

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul Şubelerimiz Şişli Şube binamızda basın toplantısı düzenleyerek “TTB Merkez Konseyi üyelerinin yanındayız, savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasında bulundu.

Şubelerimiz adına ortak açıklamayı yapan İstanbul Şişli Şube Eş Başkanımız Ferdane Çakır Doğan şöyle konuştu: “Kurulduğu günden bugüne savaşa karşı barıştan, ölüme karşı yaşamdan yana bir tutum sergileyen sendikamız “savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek, hiçbir şiddet eylemi ya da çağrısı içermeyip, tam tersine toplumun bütün kesimlerini kucaklayan açıklamaları ile savaşa karşı olduklarını ve savaşın yol açtığı yıkım ve tahribat konusunda gerekli uyarı ve açıklamaları nedeniyle hekimlik haklarında ceza verilen TTB Merkez Konseyi üyelerinin yanındadır. Akla ve vicdana sığmayan, düşünce ve ifade özgürlüğüne, bilime ve insan haklarına, bir arada yaşam arzusuna verilen bu cezalar sadece TTB Merkez Konseyi üyelerine değil, savaşın yarattığı tahribatlara en yakından tanıklık eden tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine verilmiştir. Çünkü gece gündüz demeden insan hayatını kurtarma eylemini gerçekleştiren biz sağlık  emekçileri, TTB’nin “savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasında işaret ettiği gerçeğe en yakından tanıklık edenleriz. Mesleki ve insani sorumluluklarımız gereği bu gerçeği ifade etmeye devam edeceğiz. Evet “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” çünkü savaş, anne babasız çocuklar, evladını yitirmiş anne babalardır. Çünkü savaş kolu bacağı  olmayan gençler, gözü görmeyen insanlardır. Çünkü savaş salgın hastalıkların salık verilmesidir. Çünkü savaş yıkılmış evler, o evlerde yaşam savaşı veren insanlardır. Yani savaş bir halk sağlığı sorunudur ve bunu hiçbir mahkeme kararı değiştiremez. Bizler savaşsız sömürüsüz bir dünyada, bir arada kardeşçe yaşayacağımız günlerin özlemiyle dün olduğu gibi bugünde her türlü hukuksuzluğun karşısında yer alacağız. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki TTB Merkez Konseyi üyelerine verilen ve hiç bir hukuksal dayanağı olmayan, hukuki değil siyasi saiklerle verilmiş olan, aklen ve vicdanen kabul edilmesi mümkün olmayan bu cezaları kabul etmiyoruz. Bu tür cezaların sağlıklı bir toplum için mücadelemizi durduramayacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]