Mersin Şehir Hastanesi’nde Tüm Engellemelere Rağmen 1 Mayıs’a Çağrı Bildirileri Dağıtıldı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Mersin Şehir Hastanesi’nde 29 Nisan günü Mersin Şube yöneticilerimiz tarafından 1 Mayıs’a çağrı bildirilerinin dağıtılmasına özel güvenlik personelince engel olundu.

Yöneticilerimizin hastane başhekim yardımcısı ve İl Sağlık Müdürü ile görüşmelerinde bildiri dağıtıma izin verilmeyeceğinin ifade edilmesi üzerine şube yöneticilerimiz ve Mersin Tabip Odası, sendikal faaliyetlerin fiziken engellendiği, bu tutumun Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil ettiği konularını ilgililere beyan ettikten sonra tespit tutanağı düzenledi.

Öte yandan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara İl Sağlık Müdürüyle, şube yönetimimiz ise valilik ile görüşerek yasal olmayan söz konusu tutumdan vazgeçilmesi gerektiğini ilettiler.

Engelleme ve görüşmelerden sonra yapılan değerlendirmede, yasal ve meşru sendikal faaliyetlerin keyfi tutumla engellenmesine sessiz kalınamayacağı ve bir sonraki gün geniş katılımlı şekilde bildirilerin dağıtılmasına karar verilmesi üzerine 30 Nisan günü Mersin Şehir Hastanesi’nde şubemiz ve Mersin Tabip Odası tarafından kitlesel bir şekilde 1 Mayıs’a çağrı bildirileri tüm emekçilere ve halka dağıtıldı.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]