İzmir Şubemizin 2–3 Mart 2019 tarihlerinde Özdere’de yaptığı işyeri temsilcileri eğitimine 23 işyerinden 63 temsilci katıldı.

Eğitimciler Ercan Yavuz, Erkan Aydoğanoğlu, Gizem Sürenkök, Nilgün Toker ve Lülüfer Körükmez’in sunum yaptığı eğitimde, “Neoliberal Devlet Oluşum Sürecinde Sağlığın Yapılanması”, “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı, Hastane Risk Değerlendirmesi”, “Ekonomik Kriz ve Emekçilere Etkisi”, “İşyerinde Örgütlenme Çalışması Yürütmek: Nasıl Yapmalı”, “Kişisel Arası İlişkiler”, “Etkili İletişim” ve “İşyerinde Psikolojik Taciz-Mobbing” başlıklarında tartışmalar yürütüldü.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]