5510 sayılı Kanuna yapılan ek 3. Madde ile, Şubat 2010 tarihinden itibaren hekim ve diş hekimlerine aylık sabit olarak ödenen döner sermaye ek ödemeden SGK primi kesilmekte idi. 2018 Temmuz ayı sonu yapılan düzenleme ile bu kesintiler kaldırıldı. Bu durumda üyelerimizden; 2010- 2018 yılları arasında kesilen primlerin geri alıp alamayacakları yönünde sorular gelmektedir.

Bu konudaki hukuki durum şöyledir:

Mevzuata göre 2010-2018 yılları arasında kesilen primler kişiler emekli olana kadar geri alınamayacaktır; kişiler emekli olduklarında emekli aylıklarına yansıtılacaktır.

Geri ödeme olmayacağı konusunda Kanunda kesin bir düzenleme bulunmaktadır.Bu kapsamdaki ödemelerin geri talep edilemeyeceğine ilişkin özel bir madde (5510 sayılı Kanun geçici 77. Madde) kanunda yer almaktadır. Konuyla ilgili bilgilendirme yazısı için tıklayınız 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]