Hazırlığı aylar öncesinden başlayan Birinci Basamak Çalıştayımız 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Eğitim-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Emek ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla başlayan çalıştayımıza; KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi Üyesi Selma Güngör, Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Sevim ve Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, AKP ile hızlanan sağlıkta piyasalaştırma sürecinin “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında sağlık hizmeti sunumunun “paran kadar sağlık” anlayışına terk edilmesine, sağlık emekçilerinin ise düşük ücretle, iş güvencesinden yoksun esnek ve kuralsız çalıştırılmasına dönük adımları da hızlandırdığına dikkat çekti.

Kara, sözlerine şöyle devam etti: Herkes için sağlık prensibinin bir kenara atıldığı, hastalıkların kökenindeki sınıfsal nedenlerin görmezden gelindiği ve eşitlikçi sağlık hizmeti sunumunun kırıntılarının bile ortadan kalktığı bu dönüşümü en erken ve keskin bir biçimde yaşayan birinci basamak alanı olmuştur. Aile hekimliği sistemi ile birinci basamakta özelleştirmenin önü açılmış, koruyucu sağlık hizmetleri tefsiye edilmiş, hekimler işletmeciye, sağlık emekçileri iş güvencesiz işçilere, hastalar da müşteriye dönüştürülmüştür. Bugün pek çok aile hekimi sadece poliklinik hizmeti vermekle uğraşmakta, koruyucu sağlık hizmetlerine katılamamaktadır. Aile sağlığı merkezinde çalışan diğer tüm sağlık emekçilerinin de iş gücünü artıran, hemen bütün hizmetleri tek başına vermesine neden olan bu sistem aynı zamanda bölge tabanlı olmaması nedeniyle de hastalar açısından pek çok soruna yol açmaktadır. Üstelik sorun sadece ASM’lerde yaşanmamaktadır. Toplum sağlığı merkezleri başta olmak üzere bütün birinci basamak sağlık kurumları ciddi bir belirsizlik içindedir. Yap boz tahtasına dönüştürülen sağlık hizmeti sunumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Bugüne kadar birinci basamak alanında uygulanan piyasacı politikaların karşısında bu alanda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte bir dizi eylem ve etkinlikler gerçekleştirdik. Bazen hukuksuz uygulamaların iptal edilmesi, bazen ertelenmesi gibi kazanımlarımız oldu ancak bir bütün olarak bu süreci sağlık emekçilerinin ve yoksul halkın lehine maalesef çeviremedik. Çalıştayda sağlık sisteminin en temel ve vazgeçilmez parçasında, birinci sağlık hizmetleri alanında yaşanmakta olan sorunları, eksiklikleri, aksayan yanları bir bütün olarak hep birlikte tartışıp, sorunları tespit edip, taleplerimizi belirleyeceğiz ve bu talepleri elde etmek için de bu dönemin ihtiyacına yanıt verecek bir mücadele programı oluşturacağız.”

Kara’nın konuşmasının ardından kolaylaştırıcılığını Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey’in yaptığı “Sağlık Sistemleri İçinde Birinci Basamak” başlıklı panele konuşmacı olarak Mehmet Zencir katıldı.

Kolaylaştırıcılığını Genel Mali Sekreterimiz Ali Önal’ın yaptığı “Türkiye’de Dünden Bugüne Birinci Basamak ve Sağlıkta Dönüşüm Programı” başlıklı panele Nilay Etiler Lordoğlu, “Emek Gücündeki Dönüşüm” başlıklı panele Cavit Işık Yavuz, “Birinci Basamakta Yaşanan Dönüşüm ve Toplum Sağlığı” başlıklı panele ise konuşmacı olarak Zeliha Aslı Öcek katıldı.

Çalıştayımız, öğle yemeğinin ardından Genel Örgütlenme, Eğitim, Basın-Yayın ve Sosyal İşler Sekreterimiz Fikret Çalağan’ın “Dünden Bugüne Mücadele Hattımız” başlıklı sunumu ve Genel Sekreterimiz Pınar İçel Çepe’nin Birinci Basamak Anketimizin sonuçlarını açıklamasıyla devam etti.

“Emekçilerin Durumu”, “Sağlık Hizmetlerinin Durumu”, “Mevzuat ve Alt Yapı Sorunları” ve “Halk Sağlığı Uygulamalarının Durumu” başlıklarında gerçekleştirilen atölyelerin ardından çalıştayın birinci günü sona erdi.

Çalıştayın ikinci günü Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Aylin Akçay’ın atölye sonuçlarını açıklamasıyla başlarken, kolaylaştırıcılığını Genel Sekreterimiz Pınar İçel Çepe’nin yaptığı “Mücadele Programı” başlıklı forumun ardından çalıştayımız Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’in sonuç bildirgesini açıklamasıyla sona erdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]