Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyunda 30 dakika genelgesi diye anılan 2018/28 sayılı “Sağlık Personelinin İhtiyaç Halinde Çağrıya Uyması” başlıklı genelgesinin iptali için Danıştay’a dava açmıştık.

Genelge gerekçe gösterilerek sağlık emekçilerinden ikametlerini değiştirilmelerinin istenmesine itirazımızı yazılı olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne de yaptık; hem sağlık emekçilerine ikamet zorunluluğu getirilmesi uygulamalarının sonlandırılmasını hem de genelgenin iptalini istedik.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Genel Müdürlüğünüzün 2018/28 Nolu Genelgesi ile “normal mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin, ihtiyaç durumunda en kısa sürede (30 dakika içerisinde) sağlık kuruluşuna ulaşmayı sağlayacak şekilde hareket etmesi”  hükmünü içeren düzenleme yapılmıştır.

Genelgenin basına yansımasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklama yapılmış, bu açıklamada Genelgenin ikamet zorunluluğunun söz konusu olmadığı vurgulanarak “Genelgede sağlık personelinin ikamet zorunluluğu ile ilgili bir husus olmadığı” ifade edilmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya rağmen ve Genelge ve dayanağı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi zorunlu ikameti içermediği halde Genelge gerekçe gösterilerek uygulamada sağlık personelinin görev yaptığı sağlık kuruluşuna yakın yerlerde ikamet etmesi, mevcut ikametini revize etmesi gerektiğine dair çeşitli sözlü ve yazılı tebligatlar yapılmaktadır. Bu durum ise mevzuata aykırı olup, sağlık emekçileri bakımından sorun oluşturmaktadır.

Bu nedenle, 2018/28 sayılı Genelge kapsamında uygulamadaki yanlışların ortadan kaldırılması, sağlık emekçilerine ikamet zorunluluğu uygulamasının önlenmesi için Bakanlığınız tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine ikamet zorunluluğu olmayacağına ilişkin gerekli açıklayıcı bilgilendirmenin ivedilikle gönderilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Sağlık hizmetlerinin sürekliliği sebebiyle sağlık hizmetinde bir kesinti olmayacak şekilde çalışma düzeni ve buna uygun mevzuat vardır. Sağlık çalışanları kesintisiz sağlık hizmetini nöbet tutarak sunmaktadır. Buna ek olarak, evlerinin de hastaneye yakın olmasına gerek yoktur. Ayrıca vurgulamak isteriz ki 2018/28 sayılı Genelge bütünü ile başta seyahat ve yerleşme hakkı olmak üzere Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere aykırıdır. Benzer düzenleme 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlık Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın ikamet mecburiyeti başlıklı 55.maddesinde mevcuttu; Anayasa Mahkemesi’nin 25.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2011/150 E, 2013/30 K sayılı ve 14.02.2013 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. Bu nedenlerle 2018/28 sayılı Genelgenin iptal edilmesi gerekmektedir. Sendikamız tarafından da Genelgenin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açılmıştır.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]