İzmir Şubemiz, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İMECE Dostluk ve Dayanışma Derneği, Hak İnisiyatifleri, Halklararası Dayanışma Köprüsü Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubeleri ile İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisine imza attığı için hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dava açılan TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı için verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

THİV İzmir temsilciliğinde yapılan basın toplantısında kurumlar adına ortak açıklamayı yapan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfü Çamlı, “Tıpkı düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik çabaları, hekimlik ve sağlık ortamına ilişkin ürettikleri nedeniyle TTB eski başkanlarından Prof. Dr. Gençay Gürsoy’a yapıldığı gibi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya da, ısrarla sürdürmüş olduğu iyi hekimlik mücadelesi ve insan hakları savunuculuğu nedeniyle özel bir cezalandırma tarifesi uygulanmıştır. Oysa şunu çok iyi biliyoruz ki, hak ihlallerinin tespiti ve belgelenmesi insan hakları savunucusu olmanın doğası gereği, olmazsa olmaz asli faaliyettir. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının kullanılması insan hakları savunucularının insan haklarını geliştirmeye ve korumaya yönelik faaliyetleri için vazgeçilmezdir” dedi.

Hak ihlallerinin tespit ve belgelenmesi faaliyetlerini, insan haklarını koruma ve geliştirmenin koşulu olan düşünce ifade özgürlüğünü ve iyi hekimliği kriminalize etme çabalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çamlı, insan haklarını ve barışı savunmanın suç olmadığını söyledi.

“TİHV başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile TTB’nin eski başkanları Prof. Dr. Gencay Gürsoy, Prof. Dr. Özdemir Aktan başta olmak üzere, bu toplumun vicdanı ve yüz akı olan, hakikat arayışındaki barış akademisyenleri hakkında açılan tüm adli ve idari soruşturma ve kovuşturmalar derhal son bulmalı” diyen Çamlı, “Hakikate tanıklık eden, hakikatin kaydını tutan ve onu görünür kılmak için zorbalığa direnen vicdanın sesi, barış ve insan hakları savunuculuğu cezalandırılamaz” dedi.

Çamlı’nın ardından söz alan İzmir Şube Eş Başkanımız Hülya Baran Ulaşoğlu, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın devlete ayna tutuğunu belirterek, devletin yaptıklarını gösterdiği için cezalandırıldığını söyledi.

ÖHD İzmir Eş Başkanı Mazlum Demirbağ da konuşmasında, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın kendilerinin yüz akı olduğunu ifade etti.

Barış isteyenlere karşı ceza verilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten İHD İzmir Şube Eş Başkanı Zafer İncin ise, barış zemininin bir an önce hazırlanması gerektiğini vurguladı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]