Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Çalıştayı Gerçekleştirildi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamızın da düzenleyicileri arasında yer aldığı Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Çalıştayı 1-2 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Kurum temsilcileri, farklı mesleklerden farklı illerden ve farklı kurumlardan gelen sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, hukukçular, öğretmenler, psikolojik danışmanlar, hemşireler, doktorlar, psikiyatrlar ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşen çalıştayda iki gün boyunca çocuğa karşı cinsel istismarla mücadele, alanda yaşanan problemler, çözüm önerileri ile istismara karşı koruyucu ve önleyici tedbirler tartışıldı.

ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisi’nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşması MYK üyemiz Aylin Akçay ve SHUDER Merkez Yönetiminden Zeynep Mutlu tarafından yapıldı. “Çocuklar İçin Hep Birlikte Oluşumu” hakkında bilgi verilen açılış konuşmasında çalıştay hazırlıklarına yaz aylarında başlandığı, çalıştayın çok sayıda kurum ve kişinin emeği ile gerçekleştirildiği vurgulandı.

Çalıştayın düzenleyicisi olan SES, Eğitim-Sen, Çocuk İstismarını ve İhmailini Önleme Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği temsilcilerinin çalıştaya mesajlarının yer aldığı video sunumu ile devam eden çalıştay programında, Önce Çocuklar Derneği tarafından hazırlanmış, çocukların kendi dillerinden haklarını anlattıkları “Hakkım Var” videosuna ve Şubadap Çocuk’un Neşeli Bir gün şarkısına yer verildi.

130 katılımcının yer aldığı çalıştay, “Etkin Çocuk Koruma Sistemi”, “Medya ve Çocuk”, “Profesyonellerin Güçlenmesi ve Korunması”, “Yasal Düzenlemelerde Çocuğun Cinsel İstismarı” atölyeleri ile devam etti.

Etkin Çocuk Koruma Sistemi atölyesinde mevcut çocuk koruma sistemindeki sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri ve koruyucu önleyici tedbirler tartışıldı. Profesyonellerin Güçlenmesi ve Korunması atölyesinde alanda çalışan profesyonellerin mevcut işleyen sistem içinde karşılaştıkları problemler ve eksikler, kurumlardan kaynaklı karşılaştıkları sorunlar ile çalışılan alan nedeniyle yaşadıkları sorunlar konuşuldu; bu sorunlar karşısında neler yapılabileceği değerlendirildi. Yasal Düzenlemelerde Çocuğun Cinsel İstismarı atölyesinde mevcut yasal düzenlemelere ilişkin sorunlar ve eksikler tespit edilerek neler yapılabileceğine yönelik öneriler oluşturuldu. Medya atölyesinde de medyanın çeşitli alanlarında çocuk cinsel istismarının nasıl haberleştirildiği mercek altına alınarak çocuk dostu bir medya için neler yapılabileceği ele alındı.

İkinci günün sonunda atölyelerde yapılan tartışmalara ilişkin sunumlar yapıldı. Ardından düzenlenen forumda ise bundan sonra neler yapılabileceği, çalıştay sonuçlarının nasıl ilerletileceği konusunda öneriler alındı.

Çalıştayın sonuç bildirgesi rapor haline getirilerek katılımcılarla, ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]