KESK Bursa Şubeler Platformu, DİSK, Türk-İş’e bağlı Teksif, TÜMTİS, Belediye-İş Bursa Şubeleri, Birleşik Kamu-iş Bursa Şubesi, Bursa Tabip Odası, TMMOB, BATİS ve BAMİS “Krizin bedelini ödemeyeceğiz, yapılan zamlar geri çekilsin” açıklaması yaptı.

Heykel önünde açıklama yapan kurumlar, bildiri dağıtımı da gerçekleştirdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]