Yıpranma Payı İmzalarını Emek ve Meslek Örgütleriyle Birlikte Meclis’e İlettik

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri olarak, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin talepleri arasında yer alan ve T.B.M.M. Genel Kurulu’nda yasalaşarak yürürlüğe giren Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma Payı) ile ilgili eksikliklerin giderilmesi için illerde topladığımız imzaları CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile HDP Meclis Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen’e ilettik.

Sendikamız Eş Başkanı Gönül Erden ile Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ve Türk Psikologlar Derneği temsilcileri imzaları iletirken CHP ve HDP’li grup başkan vekilleri ve vekillerle yaptıkları görüşmelerde; düzenlemenin sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışanların tamamını kapsamasını, fiili çalışma şartının kaldırılmasını, kanunun geçmiş çalışma yıllarını da kapsayacak şeklinde düzenlenmesini talep ettiklerini yinelediler.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]