Mersin Kadın Platformu Mezitli Kent Konseyi’ni Uyardı: Kadınların İradesinin Yok Sayılmasına İzin Vermeyeceğiz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Şubemizin de bileşeni olduğu Mersin Kadın Platformu, Mezitli Kent Konseyi Kadın Meclisi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Platform adına ortak açıklamayı yapan Mor Dayanışma’dan Şilan Sürmeli, Mezitli Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun olağanüstü bir toplantıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın Meclisi’nin birey ya da STK temsilcisi 20’ye yakın üye ve gönüllüsünü feshetdiğini belirterek, “Yenileme adı altında yapılan bu fesih orada emek veren kadınların iradesinin yok sayılmasıdır. Öncesinde ve sonrasında tüm iletişim kanallarını kapatarak sergiledikleri bu aciliyeti ve gizliliği anlamıyoruz. Yeni bir kadın meclisi oluşturulmuş ama yönetmelik gereği genel bir duyuru yapmadıkları gibi Mezitli Kent Konseyi bileşeni olan kadın derneklerine de duyuru ve çağrı yapmamışlardır. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışma günü yaklaşırken, konuya duyarlı olması beklenen Konsey Yürütme Kurulunun bu davranışı kadınların iradesinin yok sayılmasıdır. Bu uygulama kadınların yerel yönetimlere katılımlarının ve demokratik haklarının kullanımının engellenmesidir” diye konuştu.

Platform olarak Mezitli Kent Konseyi başkanıyla bir görüşme yaptıklarını ancak görüşmenin yok sayılarak eski tavrın sürdürüldüğüne dikkat çeken Sürmeli, sözlerine şöyle devam etti: “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için var olan ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmeleri uygulamak, kadınlar adına değil, kadınlarla birlikte kararlar alarak, kadınların her alanda kent yaşamına katılımını sağlamakla görevli tüm belediyelere hatırlatıyoruz. 5393 sayılı belediye kanunun 76.maddesinde yazdığı gibi kent konseyleri, dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yerinden yönetim ve yönetişim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan sivil yapılardır. Bu sivilleşmeye engel olmayın. Bu nedenle de siyasi partilerden katılımcı demokrasiyi benimseyen, yönetişim bilinci olan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini önemseyen belediye başkan adayları seçmelerini bekliyoruz. Yerelde cinsiyet eşitliği politikalarının oluşturulmasında sorumluluğunuz nedeniyle adayları belirlerken de cinsiyet eşitliğini gözetmeniz gerektiğini de hatırlatmak istiyoruz. Yerel demokrasinin geliştirilmesi açısından bakıldığında bu hukuksuzluk sadece Mezitli kent konseyini değil hepimizi ilgilendirmektedir. İlimizdeki tüm kent konseylerinde yer alan sivil toplum kuruluşları olarak, yerel demokrasiyi geliştirme sorumluluklarımız gereği kent konseyleri yönetmeliğine sahip çıkarak, yereldeki hukuksuzluklara müdahil olmaya ve dayanışmaya mecburuz. Adaletsizliğe hep birlikte engel olursak demokrasi kültürü gelişir ve yerleşir. Biz kadınlar yılmayacağız, susmayacağız, kadınları güçsüzleştirecek politikaların gerçekleşmesine engel olmaya devam edeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]