KESK Bursa Kadın Meclisi yaptığı basın toplantısıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü eylem ve etkinliklerini kamuoyu ile paylaştı.

Kadın Meclisi adına konuşan Eğitim-Sen Bursa Şubesi Kadın Sekreteri Berna Yeşiltepe; “Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlik ve ayrımcılığın derinleşerek devam ettiği, dünyanın dört bir yanında kadına yönelik her türlü şiddetin arttığı bir ortamda ülkemizde AKP’nin gerici politikalarıyla kadınların kazanılmış haklarına dönük saldırılar artmış, yaşanan ekonomik krizle birlikte kadınların yoksulluk ve şiddete karşı daha fazla mücadele zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Kapitalizmin kaçınılmaz krizlerinden çıkabilmek için sistematik olarak arttırdığı saldırıları  cinsiyetçi, gerici ve militarist dışavurumlarla kadınları daha fazla şiddete, güvencesizliğe ve yoksulluğa itmektedir” dedi.

Bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne daha zorlu koşullarda gittiklerini ifade eden Yeşiltepe, sözlerine şöyle devam etti: “Krizle birlikte artan yoksulluk kadınlara daha fazla şiddet olarak dönüyor. Kadınların sırtındaki ev ve bakım yükleri giderek artıyor, kadınlar daha da bağımlı hale getiriliyor. Hükümet, kadınların haklarına göz dikiyor; çocuk yaşta evlilikler özendiriliyor, kolaylaştırılıyor, nafaka hakkı gasp edilmek isteniyor, boşanmalar zorlaştırılmaya çalışılıyor, şiddet meşrulaştırılıyor. Böyle bir süreçte, kadınlara yönelik şiddet, tecavüz ve kadın cinayetlerindeki artış tesadüf değil, bu sistemin sonucudur. Bursa’da da durum ülkeden farklı değil. Sadece Ekim ayında 3 kadın arkadaşımızı cinayetle kaybettik. Bu basına yansımış olan haberlerdir. Gerçekte şiddete uğrayan sayının bunun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Derinleşen kriz nedeniyle birçok fabrikanın işçi çıkardığını ve bunların çoğunluğunun kadın olduğunu da biliyoruz. İşte bu tablo karşısında bugün şiddete karşı mücadele etmek aynı zamanda yoksulluğa ve krizin faturasını ödememeye karşı mücadele etmek demektir. Konfederasyonumuz KESK’in çağrısı ile tüm ülkede “ Yoksulluğa, güvencesizliğe, şiddete karşı kadınlar mücadelede buluşuyor!” şiarıyla kamu emekçisi kadınlar olarak 25 Kasım’ a hazırlanıyoruz.”

Yeşiltepe, Bursa’da yapılacak eylem ve etkinlik planını ise şöyle açıkladı: “İş yeri gezilerimiz ile afiş ve bildirilerimizi kadın arkadaşlarımıza ulaştıracak ve 25 Kasım gündemimizi tartışacağız. Kadınları 25 Kasım etkinliklerimize davet edeceğiz. Bir hafta boyunca şube binalarımızdan 25 Kasım sloganımızın yazıldığı pankartlar asacağız. 21 Kasım 12.30’da Bursa Adliyesi önünde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Bursa Kadın Platformu ile basın açıklaması yapacak, ardından çağrı bildiri dağıtacağız. 22 Kasım’da KESK üyesi tutuklu kadın arkadaşlarımıza kart göndereceğiz. 24 Kasım’da Bursa Kadın Platformu ile 25 Kasım yürüyüşüne çağrı için bildiri dağıtımı yapacağız. 25 Kasım’da sendika salonumuzda Flormar İşçisi kadınlarla söyleşi düzenleyecek ve kadın emekçilerin kriz koşullarındaki sorunlarını tartışacağız. 25 Kasım günü saat 16.30’da Bursa Kadın Platformu ile Setbaşı’nda buluşup Heykel’e yürüyecek ve burada basın açıklaması ile taleplerimizi paylaşacağız.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]