Birinci Basamak Çalıştayımızı düzenleyeceğimiz bugünlerde birinci basamak alanına dair yeni bir uygulama ile karşı karşıyayız. Temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez olduğunu ve kamusal olarak sunulması gerektiğini, tüm yurttaşların sağlık hakkına erişiminin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğini, birinci basamak alanının tümünde ve aile hekimliği sisteminde emekçilerin görev tanımsızlığından tutun da artan iş yükü, şiddet, özlük hakkı kayıpları, düşük ücretler gibi pek çok sorunları olduğunu, her yıl binlerce sağlık emekçisinin tüm bu sorunlardan kaynaklı sistemden çıkış yapmakta olduğunu, yüzlerce boş aile sağlığı birimi bulunduğunu, birikmiş sorunların çözümü konusunda acilen adım atması gerektiğini anlatmaya çalıştığımız Bakanlık yetkilileri maalesef aile hekimliği sistemi alanında yine utanç verici bir düzenlemeye imza atmış bulunmaktadır.

Sağlık torba yasasında “aile sağlığı elemanı” tanımlamasını “aile sağlığı çalışanı” olarak değiştirmeyi önererek olumlu bir adım attıkları havasını yaratmaya çalışan Bakanlık, diğer taraftan özlük hakları konusunda hiçbir olumlu düzenleme yapmamakta, var olan durumu kötüleştirmektedir. İl sağlık müdürlükleri eliyle göndermiş oldukları talimatla aile sağlığı çalışanlarının yeni sözleşme döneminde sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceğine karar verme yetkisini birlikte çalıştığı aile hekimine bırakarak aile hekimliği sistemine nasıl baktığını yeniden gözler önüne sermiştir.

Bakanlık yetkililerine göre aile hekimleri işveren, aile sağlığı merkezler işyeri, aile sağlığı çalışanları da iş güvencesiz emekçilerdir!

Bu durum giderek zarar görmekte olan ekip anlayışının dibine dinamit koymaktır!

Temel sağlık hizmetleri alanının özelleştirildiğinin ilanıdır!

İş güvencesi her birimiz için vazgeçilmezdir! Bu durumu kabullenmiyoruz.

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]