Bundan tam 123 yıl önce Alman Fizikçi W.C.Röntgen tarafından röntgen ışınlarının bulunduğu bugün, yıllardır tüm dünyada “Dünya Radyoloji Günü” olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizde ise radyoloji çalışanlarının her geçen gün artarak çoğalan sorunları nedeniyle buruk bir şekilde kutlanmaktadır.

Radyoloji birimlerinin hizmet alımı adı altında özelleştirilmesi sonucu hizmet kalitesi düşürülerek, az sayıda personel ile çok iş yapmanın yanı sıra düşük ücretle iş güvencesinden yoksun esnek ve kuralsız çalışma yaygınlaştırılmıştır.

Böylesi riskli birimlerde yeterli denetim olmaması ve yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle mesleki ehliyeti olmayan kişiler çalıştırılırken, radyasyonla çalışan sağlık çalışanları ise kanserden ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatlarını kaybediyor ya da uzun süreli tedavi süreçleri ile yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Sağlığın piyasalaştırıldığı bu süreçte nitelik, yerini karlılığa bırakırken gerekli gereksiz birçok radyolojik tetkik de vatandaşın aşırı radyasyona maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda çalışanların 2-3 katı fazla çalışmasına neden olmaktadır.

İşte böylesi bir ortamda bile insanların mutluluğu için kendi yaşamlarından vazgeçen radyoloji çalışanları sorunlarının acilen çözülmesini istiyorlar.

  • Öncelikle sağlık alanını piyasalaştıran ve sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun esnek ve kuralsız çalışmasını hedefleyen Sağlıkta Dönüşüm Programı bütün uygulamaları ile iptal edilmeli ve bu alanda uygulanacak politikalar emek ve meslek örgütlerinin görüşleri ile birlikte ele alınarak hayata geçirilmelidir.
  • Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) taleplerimiz doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.
  • Özlük haklar, çalışma koşulları düzenlenmeli, ücretler emeklilikte ve çalışırken insanca yaşamaya yetecek düzeyde olmalıdır.
  • Ehliyetsiz çalışmaya neden olan hizmet alımı/taşeron çalışma iptal edilmeli, güvenceli çalışma esas alınmalıdır.

Gelecek güzel günlere olan inancımızla tüm radyoloji çalışanlarının 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü’nü kutluyoruz.

 

                                                                                                                                MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]