Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkeleri üzerine kurulan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 20 Kasım 1989 tarihinde 193 ülke tarafından onaylanmıştır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ise 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edilmiştir.

Sözleşme, uluslararası platformda mutabakata varılmış, değiştirilmesi mümkün olmayan standartları ve yükümlülükleri içermektedir. Onaylayan devletlerin kendi iç hukuklarında gerçekleştirecekleri düzenleme ve değişimleri kontrol etmek ve her beş yılda bir bu değişiklikleri yayımlamak için BM tarafından bir Çocuk Hakları Komitesi de oluşturulmuştur.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, çocukların maruz kaldığı her türlü istismara karşı son 10 yıla göz attığımızda Türkiye’nin bu sözleşmeye pek de riayet etmediği açığa çıkmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) alınan resmi bilgiler korkunç gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Resmi verilere göre Ocak 2017’den Haziran 2018’e kadar geçen 18 ayda 21 bin 957 hamile çocuk tespiti hastanelerde yapılmıştır. Bu durum kayıt dışı bir çok hamile çocuğun olabileceğini de aklımıza getirmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin hazırladığı rapora göre; 2017 yılsonu itibariyle Türkiye nüfusunun 80 milyon olduğu, bu nüfusun 22 milyon 883 bin 288’inin çocuklardan oluştuğuna işaret edilmektedir. 2018 yılının iktidar tarafından “Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” olarak ilan edilmesine rağmen çocuk işçiliğini önlemek bir yana daha da yaygınlaştıran yasal düzenlemelerin yapılmaya devam edildiği anlaşılmaktadır. AKP döneminde çocuk işçiliğinin yüzde 20 arttığı ve Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk işçi olduğu belirtilerek, Raporda “Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı olarak çalışıyor. Son 7 yılda 340’dan fazla çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çalışan çocukların yüzde 49,8’i bir okula devam ederken, yüzde 50,2’si okula devam edemiyor.” denmektedir.

Yine rapora göre yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğramaktadır. Son 10 yılda çocuk istismar davaları ise yüzde 700 artmıştır. Adalet Bakanlığı verilerine göre ceza mahkemelerinde karara bağlanan davalarda ‘çocuğa cinsel istismar’ ile ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlarının sayısı son 10 yılda 4 kat artmıştır. Türkiye’deki cinsel suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı işlenmektedir. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçmiştir.

Çocuk hakları gününde çocukların esenliği için yapılan düzenlemeleri, alınan önlemleri ve çocukların kendilerini gerçekleştirebilmesi için eğitim sisteminde yapılan iyi yöndeki değişiklikleri, çocukların sağlığının garanti altına alınması için hayata geçirilen düzenlemeleri, kentlerin çocuk dostu haline getirmek için atılan adımları paylaşıyor olmayı isterdik. Ancak maalesef ki ülke olarak çocuk hakları konusundaki karnemiz ortadadır.

Bizler; daha yaşanılabilir bir dünya için mücadele etmeyi kendine görev edinmiş demokratik kitle örgütleri ve sendikalar olarak yılmadan mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Bu maksatla 1-2 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Çocuğun Cinsel İstismarıyla Mücadele Çalıştayı”nda da yerimizi alacağız..

Çocukların gülüşlerine sahip çıkacağız..

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]