KESK Batman Şubeler Platformu ve Batman Tabip Odası, OHAL Komisyonu’nun lağvedilerek, derhal İhraç tüm kamu emekçilerinin görevlerine dönmesi, ihraçların sosyal, ekonomik ve özlük haklarının tam iadesi için Merkez Postane önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ortak açıklamayı KESK Batman Şubeler Platformu adına Batman Şube Eş Başkanımız Deniz Topkan yaptı.

Topkan, şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti ulusal hukuk sistemi içerisinde mevzuatça belirlenmiş bir yargı mercii olmayan ancak OHAL ile ilgili ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla yetkilendirilmiş olan OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nun dosyaları değerlendirme konusundaki çalışma usul ve esaslarının ilgili hukuki işlemlerin hukuk sistemimizde yer alan yetkili mahkemeler aracılığıyla yapılması gerektiği tespitini ve KHK ile ihraç olmamız sebebiyle pasaportlarımıza konulan tahdit kararının kaldırılması, sendikal örgütlenme ve seyahat özgürlüğümüzün engellenmemesi konusunda ivedilikle ilgili idari birimlere ve Bakanlıklara tavsiyede bulunulması talebimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. KHK’lar ile ihraç işlemi ile genel hukuk değerleri ve ulusal mevzuat gereğince tanınan haklar yok sayılmıştır, amir hüküm olarak uygulanması gereken usul hukuku işletilmeksizin ihraç olanlar şahsında temel haklar askıya alınmıştır. Her bir ihraç işlemi gerçekleşmeden önce usulüne uygun bir soruşturmacı atanarak yöntemine uygun bir soruşturma yapılması gerekirken OHAL İnceleme Komisyonu’na başvuran her bir ihraç kamu emekçisi hali hazırda komisyon başvurusunda dahi ne ile suçlandıklarını bilmemekte, komisyonun kendisi de kurulduğu ve başvuru almaya başladığı andan itibaren ne sebeple ihraçların gerçekleşdiğine ya da başvuruların hangi şartlarda kabul veya ret edileceğine ilişkin başvuruculara herhangi bir bildirim yapmamaktadır. İhraç gerekçesi olan suçlamalar hakkında savunma hakkı tanınmaksızın mağdur edilmeler devam etmektedir. Esasen bir yargı mercii yerine geçen OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nun verdiği her kararın hukuk dışı olduğu bu güne kadar ki uygulamalarından anlaşılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ulusal hukuk sistemi içerisinde mevzuatça belirlenmiş bir yargı mercii olmayan ancak OHAL KHK’ları ile ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla yetkilendirilmiş olan OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nun lağvedilerek, öncelikle KHK ile ihraç tüm kamu emekçilerinin görevlerine iadesine, hakkında suça bulaştığı iddia edilen kamu emekçileri hakkında ilgili hukuki işlemlerin hukuk sistemimizde yer alan yetkili merciiler marifeti ile yürütülmesi gerekmektedir. KESK Batman Şubeler Platformu olarak Kamu Denetleyici Kurumu’na gönderdiğimiz mektuplar ve Cumhurbaşkanına gönderdiğimiz faks metinleri ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun lağvedilerek, ihraç tüm kamu emekçilerinin görevlerine iadesi ile sosyal, ekonomik ve özlük haklarımızın tam tazmini için ilgili yasal süreci başlatması talebinde bulunup, bundan sonra da yaşanan bu haksızlığın karşısın da duracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

Basın açıklamasının ardından hazırlanan ıslak imzalı 46 dilekçe Kamu Denetçiliği Kurumu’na gönderilirken, Cumhurbaşkanlığına da faks çekildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]