KESK Adıyaman Şubeler Platformu, OHAL Komisyonu’nun lağvedilerek, İhraç tüm kamu emekçilerinin derhal görevlerine dönmesi, ihraçların sosyal, ekonomik ve özlük haklarının tam iadesi için Cumhurbaşkanlığına faks ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na bireysel dilekçe gönderdi.

Merkez Postane önünde bir araya gelen KESK’lilere seslenen Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Adıyaman Şube Eş Başkanımız Hasan Deniz, “Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası hukuk sistemi içerisinde mevzuatça belirlenmiş bir yargı mercii olmayan ancak OHAL ile ilgili ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla yetkilendirilmiş olan OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nun dosyaları değerlendirme konusundaki çalışma usul ve esaslarının açıklamalarda belirtilen gerekçelerle değerlendirilerek, ilgili hukuki işlemlerin Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde yer alan yetkili mahkemeler aracılığıyla yapılması gerektiği, KHK ile ihraç KESK üyelerinin yürüttükleri sendikal faaliyetlerden dolayı pasaportlarına konulan tahdit kararının kaldırılması, sendikal örgütlenme ve seyahat özgürlüklerinin engellenmemesi konusunda ivedilikle ilgili idari birimlere ve bakanlıklara tavsiyede bulunulması talebi ile Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nu Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet eden 20 sayfalık mektup ve Cumhurbaşkanlığına da faks gönderdik” diye konuştu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]