Adana Şubemiz, TBMM’de görüşülen Sağlık Torba Yasa Teklifiyle ilgili olarak dün şube binasında basın toplantısı düzenledi.

Yapılan açıklamada, söz konusu teklifin adına “sağlıkta şiddet yasası” denilerek cilalanmak istense de, sağlıkta şiddeti engellemek bir yana sağlık emekçileri için en hukuk tanımaz, en ağır saldırı yasalarından biri olarak Türkiye tarihine şimdiden geçmiş durumda olduğu belirtildi.

Yasa teklifinin geri çekilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Çünkü bu yasa teklifinin amacı sağlıkta şiddeti önlemek değildir. Şiddeti önleyecek herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. AKP, mevcut hukuki düzenlemelerde zaten yer alan konularla ilgili uygulamaları bir genelge ile düzenleyebilecek iken kanun teklifine göstermelik bir madde ekleyerek yeni bir düzenleme yapıyormuş gibi göstermek istemektedir. Bu yasa teklifi geri çekilmelidir; Çünkü bugün sağlık emekçilerinin karşı karşıya bırakıldığı şiddet sonucu oluşan şiddetin önlenmesi beklentisi istismar edilmektedir. Şiddetin önlenmesi beklentisi ve çabası, binlerce sağlık emekçisinin şiddete karşı isyanı sağlık emekçilerinin çalışma hakkının ortadan kaldırılması amacı taşıyan bu yasaya payanda yapılmak istenmektedir. Sağlık emekçileri ve kamuoyu kandırılmak istenmektedir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) olarak milletvekillerini bu hukuksuz yasaya ortak olmamaları ve bu yasanın geri çekilmesi yönünde irade göstermelerini, tarihi bir yanlışı engellemek için de sorumluluk almaya çağırıyoruz. Bu yasaya oy verenler ya da sessiz kalanlar halkın ve sağlık çalışanlarının vicdanında mahkûm olacaklardır.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]