Yıpranma Payı İçin İmza Kampanyası Diyarbakır’da da Devam Ediyor

Facebook
Twitter
WhatsApp

Diyarbakır Şubemiz, sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilerin dâhil edildiği, geçmiş çalışma yıllarını kapsayan, fiili çalışma süresi şartını ortadan kaldıran taleplerin yer aldığı imza kampanyası için Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yemekhanesi önünde stant açtı.

Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Fikret Çalağan ile birlikte hastane çalışanları ziyaret edilerek, yaşanan sorunlar konuşuldu. TİS görüşmelerinin öneminin vurgulandığı görüşmelerde, “Performans sistemi ve ek ödemeler ancak TİS görüşmelerinde genel çözüme ulaşacak. Bunun için kamu emekçileri hangi sendikaya yetki vermesi gerektiğini iyi bilmelidir. Herkes bir korku iklimi ile susturulmaya çalışılmakta, insanlar işinden olma kaygısı taşımaktadır. Bu sürece en iyi cevap bir arada olmak ve örgütlenmektir” görüşleri öne çıktı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]