29-30 Eylül 2018 tarihlerinde başlattığımız Şube İşyeri Temsilcileri toplantıları Batman, Mardin, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Eskişehir, İstanbul (Anadolu-Aksaray-Şişli), Hatay, Mersin, Ağrı, Muş, Hakkari ve Van’da gerçekleştirildi.

Fiili Hizmet Zammı (Yıpranma Payı) kampanyasının gündeme geldiği toplantılarda, kampanyanın bazı illerde işyerlerinde başladığına dikkat çekilerek, başlamayan illerde ise kampanyanın başlatılması yönündeki görüş öne çıktı.

İşyeri temsilcileri, şube yöneticileri, üyelerimiz ve merkez yönetim kurulu üyelerimizin de katıldığı toplantılarda; sendikal ve siyasal süreç değerlendirmesi, iş kolumuzdaki sorunlar, önümüzdeki dönem planlaması, örgütlenme ve kurumsal işleyiş tartışıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]