Mersin Şubemiz, Mersin Tabip Odası, SHUDER ve Sağlık Hakkı Meclisi, Toros Devlet Hastanesi önünde “sağlık da şiddete dur” demek için, İstanbul’da eski hastası tarafından öldürülen doktor Fikret Hacıosman ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık örgütleri adına ortak açıklamayı yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, sağlıkta şiddet dalgasının azalmak bir yana hızlanmakta ve yaygınlaşmakta olduğuna vurgu yaparak, “Daha önce pek çok kez sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmış, her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırmış, şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM’de kabul edilmesi için çaba sarfetmiştik. Yakın geçmişte meydana gelen başka şiddet vakalarının ardından Sağlık Bakanı’ndan randevu talep edilmiş, sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir. Ne yazık ki, Bakanlık randevu taleplerine yanıt verme nezaketinden bile uzak, duyarsız ve etkisiz tutumunu sürdüregelmektedir” diye konuştu.

Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplumun silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele alması ve bireysel silahlanmanın zaman kaybetmeden kontrol altına alınması gerektiğini belirten Antmen, sözlerine şöyle devam etti: “Biz sağlık örgütlerinin aklı ve yüreği hekimlerle ve tüm sağlık çalışanları ile birliktedir. Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz. Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmasını ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyor ve bu talebimizi de yineliyoruz. Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]