Mersin Şubemiz, Mersin Tabip Odası, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası ve Mersin Aile Hekimleri Derneği 17 Temmuz’da Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görev yapan Doktor Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakını tarafından şiddete uğramasıyla ilgili olarak Mersin Şehir Hastanesi A kapısı önünde toplanarak, hastane kapısı önüne yürüdü.

Burada 47 kurum adına ortak açıklama yapan Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Jini Güneş,  17 Temmuz günü Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın  bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildiğine dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: “Türk Tabipler Birliği, SES, Birlik Dayanışma Sendikası ve MAHDER uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir. Bütün bu çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür.  Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür.”

Açık olarak görülen bir başka gerçeğin kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri almadığına veya bunların yetersiz kaldığına vurgu yapan Güneş, “Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin, SES’in, Birlik Dayanışma Sendikası’nın ve MAHDER’in  defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz” diye konuştu.

Güneş, sağlık kuruluşlarında çalışanların güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]