Sendikamızın da bileşeni olduğu, meslek örgütleri ve vatandaş inisiyatiflerinin biraraya gelmesiyle oluşan Şişli Etfal Dayanışması, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bölünerek, Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’ye taşınmasına karşı, “Hastanenin kapatılmaması, yerinde yapılandırılması” talebiyle hastane önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk’ün konuşmasıyla başlayan eylemde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Şişli Şube Eş Başkanımız Abuzer Aslan ile İstanbul milletvekili adayları Oya Ersoy ve Orhan Aydın da birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından Dayanışma adına ortak açıklamayı Şişli Etfal Dayanışması’ndan Ayten Harmancı yaptı. Harmancı, şöyle konuştu: “Erişilebilir, nitelikli sağlık hizmetini kamusal bir hak olarak gören meslek-kitle örgütleri, sendikalar, dernekler, partiler, forumlar, hareket ve inisiyatifler olarak, hastanemize ve bizlere miras kalan geleneğe, hastalarımızın sağlık hakkına sahip çıkan hekimler ve sağlık çalışanları olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yok edilmemesini, sonradan geri dönmek üzere, bölünmeden, geçici bir süre ile taşınmasını veya yerinde dönüşümle yeniden yapılandırılmasını, hastanemizin şu anki yerinde, bölgenin ihtiyaçlarını daha iyi koşullarda karşılayacak biçimde, güvenli ve yeni binalarda hizmet vermeye devam etmesini istiyor ve talep ediyoruz. Taleplerimizle birlikte başlattığımız kampanya itibariyle sokak sokak dağıttığımız broşürlerle birbirimizi bilgilendirdik. Mahallelerimizde, sokaklarımızda, pazarlarımızda, kahvelerimizde, işyerlerimizde 10 bini aşkın imza topladık. Sesimizin ulaştığı, elimizin dokunduğu herkesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yerinde yapılandırılması için mücadeleye çağırdık. Bugün ise topladığımız bu imzaları İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Ancak bu mücadelemizin bittiğinin açıklaması değil, aksine yeni başladığının ilanıdır. Böylesine geniş kesimleri ilgilendiren ve nitelikli, erişilebilir kamusal sağlık hakkı gibi temel bir konuda idarenin hak sahiplerine danışmadan kendi başına yaptığı tasarruflara tabi olmamız beklenmesin. Taleplerimizin gerçekleşmesi ve Şişli Etfal’in yerinde yapılandırılması için sokaklarda broşür dağıtmaya, imzalarımızı toplamaya, geniş halk toplantılarında bir araya gelmeye ve yetkililere kamuoyunu bilgilendirme görevlerini yerine getirme çağrısında bulunmaya devam edeceğiz. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yararlanan tüm yurttaşlarımızı hastanemizin kapatılmaması için imza vermeye, bu kampanyayı desteklemeye ve sahiplenmeye çağırıyoruz.”

Basın açıklamasının ardından, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yürünerek Şişli Etfal’in yerinde yapılandırılması talebiyle toplanan 15 bin imza yetkililere teslim edildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]