Adıyaman Şubemiz: Sağlık ve Sosyal Hizmetlerini Ticarileştirenlere, Emekçileri Köleleştirenlere Oy Yok

Facebook
Twitter
WhatsApp

Adıyaman Şubemiz seçimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, sağlık ve sosyal hizmetlerini ticarileştirenlere, emekçileri köleleştirenlere oy yok dedi.

Adıyaman Şube Eş Başkanımız Hasan Deniz, 16 yıl boyunca emeğin haklarını gasp ederek yaşam koşullarını gerileten AKP’nin bir arada ve kardeşçe yaşam talebini de insanların arasına kin ve nefret tohumları ekerek yok etmeye çalıştığını vurguladı.

Deniz, sözlerine şöyle devam etti: Başta sağlık alanı olmak üzere kamusal alanın bütününde uyguladıkları dönüşüm programı ile iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalışma esas çalıştırma biçimine dönüştürülerek ülkemiz ulusal ve uluslararası sermaye için ucuz iş gücü cenneti haline getirilirken, kamu hizmetleri de paranın egemenliğine tabi kılınarak sosyal devlet uygulamaları ortadan kaldırılmıştır. İşçi sağlığı ve güvenliğine dönük önlemler ise sermayenin lehine düzenlenmiş olup, önlemlerin yetersizliği ve ihmaller nedeniyle de binlerce emekçi yaşamını yitirmiş, sakat kalmış ve meslek hastalığına yakalanmıştır. Emekçiler olarak çalışırken ve emeklilikte aldığımız düşük ücret gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirdi, açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm edildik. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşanan süreç, genel çalışma hayatında yaşadıklarımızdan farklı değildir. 16 yıl boyunca sorunlar biriktiren iktidar seçim beyannamesinden de görülebileceği gibi sağlıkta ve sosyal hizmette yarattığı bu yıkımla övünmekte ve dönüşümü yani yıkımı hız kesmeden devam ettireceğini vaad etmektedir. İktidara geldiği 2002 tarihinden itibaren “ne kadar para o kadar sağlık hizmeti” anlayışıyla hareket eden AKP, sağlığa zarar vermiştir.”

Baskın seçim sürecinde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı sorunların kaynağı olan AKP iktidarına ve cumhur ittifakına oy vermeyeceklerini belirten Deniz, “Geleceğimize sahip çıkacak, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir gelecek için taleplerimizi daha güçlü savunmaya ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Muhalefette olan siyasi partiler ve adayların da sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini ve halkın nitelikli, erişilebilir, parasız, anadilinde sağlık hizmetine erişimi önündeki engellerin ortadan kalkması için net bir tutum almalarını ve bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz. Taleplerimiz açık ve nettir. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için dün olduğu gibi, yarın da mücadelemizi büyüteceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” diye konuştu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]