Mersin Şubemiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın seçim öncesi hane ziyaretlerine ilişkin illere gönderdiği genelge hakkında şube binasında basın toplantısı düzenledi.

Açıklamayı yapan Şube Eş Başkanımız Yılmaz Bozkurt, AKP’nin sosyal hizmetleri kendi ideolojik bakışı, seçim ve oy hesapları, yani kendi çıkarları için şekillendirdiğine vurgu yaptı.

Bozkurt, Bakanlık çalışanlarının “zorunlu ev ziyaretleri” sebebiyle ellerinde bulunan vakalarla ilgilenememelerinden ötürü yaşanacak her türlü mağduriyetin bütün sorumlusunun bu talimatı veren ve onaylayan her kademedeki yönetici ile Bakan Fatma Betül Sayan Kaya olduğunu ifade etti.

Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: Din, dil, ırk, siyasi görüş ayrımı yapılmadan herkese sosyal hizmet verilmelidir. Bu, ‘Sosyal Devlet’ olmanın gereğidir. Bu hizmetler ve yardımlar TBMM’sinin çıkardığı kanunlara istinaden yapılmaktadır ve yardımlar iktidar partisinin cebinden değil halkın ödediği vergilerden karşılanmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da sosyal hizmet politikalarının yürütüldüğü bakanlıktır. Sosyal devletlerin yurttaşlarına yönelik yaptığı her çalışma, o devletin zorunlu çalışmasıdır. Hizmet alanlara “seçmen” olarak yaklaşılamaz, oy hesabı güdülemez, seçmen açık ya da örtülü tehdit edilemez; Bakanlık personeli bu amaçla çalışmaya yönlendirilemez. Bakanlık eliyle seçmenlerin kulağına çalınmak istenen bu propagandaya karşı kamuoyunda bilgilendirme yapılmalıdır. Bakanlık yetkilileri bir an önce iktidar değişse de korunmaya muhtaç durumdakilere yapılan sosyal yardımlar ödenmeye devam edeceğine yönelik açıklama yapmalıdır. Sivil toplum örgütlerince ve siyasi partiler kanalıyla da 24 Haziran seçimleri öncesinde, sosyal devlet anlayışının anayasanın değişmez bir ilkesi olduğu, ödenen sosyal yardımların bir sosyal hak olduğu halka açıklanmak zorundadır. Bakanlık yetkilileri verdikleri bu talimatla ve bu çalışma ile suç işlemektedir.  Buradan açıkça şunu belirtiyoruz ki bu durumun takipçisi olacağız. Sosyal hizmetler lütuf, sosyal yardım alanlar oy deposu değildir.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]