KESK İstanbul Şubeler Platformu Genel Sekreterimiz Pınar İçel Çepe’nin de katılımıyla, 24 Ocak 2018 tarihinde Kadıköy’de “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi” talebiyle yapılması planlanan basın açıklamasına gitmek üzere iken sokaktan gözaltına alınarak tutuklanan İstanbul Şişli üyemiz Fatma Akaltun Fırat’ın mahkemesi öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Genel Sekreterimiz Pınar İçel Çepe, barış istemenin suç olmadığının altını çizerek, Fırat’ın dört aydır hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu söyledi. Çepe, “Barış istemek sağlıkçı olmanın gereğidir. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın” diye konuştu.

Platform adına ortak açıklamayı İstanbul Şişli Şube Eş Başkanımız Abuzer Aslan, Fatma Akaltun Fırat’ın haksız ve hukuksuz gerekçelerle tutuklandığına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: “Siyasi iktidar savaş üzerinden yaratılan şovenizm dalgasıyla barış, demokrasi, özgürlük ve adalet isteyen tüm kesimlerin sesini boğarak, muhalefeti susturup ve bu hukuksuzluğa itiraz edenleri yine hukuksuzca gözaltına alıp tutuklamaya devam ediyor. Meydanlardan ‘oluk oluk kanlarını akıtıp o kanlarla duş alacağız’ diye bağıran  eli kanlı mafya adamları serbest dolaşırken, çocuklar ölmesin diyenlerin cezaevlerine konulduğu bu karanlık günlerde Fatma arkadaşımız da sadece barış istemiş  ve bunun bedelini tutuklanarak ödemiştir ve ödemeye devam etmektedir. Bizler; buradan sesleniyoruz, savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de savaşa hayır, barış hemen şimdi diyeceğiz ve yaşamı her alanda savunmaya devam edeceğiz.

Basın açıklaması yapmak yasal bir hak olup bunun, tartışılması bile demokrasiye aykırıdır ve bir hak ihlalidir. Savaş ve şiddet insanlık suçudur diyen bizleri ve diğer tüm demokratik kitle örgütlerini, baskıyla, sürgünle, tutuklama ve göz altılarla susturamayacaksınız.

Haksız hukuksuz bir şekilde gözaltına alınıp tutuklanan üyemiz Fatma Akaltun Fırat insani sorumluluğunu yerine getirmiş ve yasalara aykırı hiç birşey yapmamıştır. Bizler arkadaşımızın basın açıklamasına katılmak isterken yol ortasından darp edilerek gözaltına alınıp tutuklanmasını kınıyor ve biran önce hürriyetine kavuşmasını, ihlal edilen adaletin tecelli edilmesini istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de yarın da tüm haksızlıklara karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Kamu emekçileri ne geçmişte ne de bugün karanlığa teslim olmadı, olmayacaktır. Elbette OHAL kalkacak, KHK’lar gidecek ve bizler mücadelemizi daha da büyüterek birilerinin korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz. Fiili, meşru ve hukuki mücadelemizi her ne pahasına olursa olsun yükselterek karanlığa teslim olmayacağız. Arkadaşımız Fatma Akaltun Fırat’ın mücadelesi bizim de mücadelemizdir.

Son olarak gözaltında ve tutuklu olan bütün üyelerimizin biran önce serbest bırakılmasını istiyor ve talep ediyoruz.”

KESK’liler basın açıklamasının ardından davayı izledi.  Duruşmada Fatma Akaltun Fırat’ın denetimli tahliye edilmesine karar verildi.

btrhdr
rbt

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]