Zonguldak’ta KESK’li kadınlar 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde, geçtiğimiz aylarda sosyal medya aracılığı ile Suriye’de yürütülen savaşı protesto etmesi nedeniyle tutuklanan  Yasemin Çakıcı Kolçak ile diğer tutuklu kadınlara kart gönderdi.

Merkez PTT önünde basın açıklaması yapan kadınlar adına konuşan Lale Tetik, “Bugün burada bedenleri tutsak, ama bilinçleri her zaman özgür kadın yol arkadaşlarımız için bir aradayız.Kadınlar her çağ da şiddetin, zorbalığın, gericiliğin, savaşın karşısında oldular. Ve onların karşı çıkışları bazen cadı diyerek yakılmalarına, bazen kurşuna dizilmelerine, bazen en yakınındakilerce katledilmelerine, bazen de siyasal iktidarlarca tutsak edilmelerine yol açtı. Bugün burada dayanışma için kart göndereceğimiz kız kardeşlerimiz daha eşit, daha adil, daha insanca bir yaşam için verdiğimiz mücadelenin birer neferidirler. Yıllardır hayatlarımızı gericilikle kuşatan siyasi iktidara karşı kadınlar inatla isyanlarını ve özgürlük taleplerini haykırıyorlar. İsyanımızdan rahatsız olanlar OHAL’le birlikte hayatımızı kuşatan hukuksuzluk çemberi ile arkadaşlarımızı tutsak ettiler. Kentimizin kadın mücadelesi de bu uygulamalardan payına düşeni Yasemin Çakıcı’nın barış içerikli sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilip, tutuklanmasıyla almıştır. Yasemin de tutsak tüm arkadaşlarımızda bu ülkenin vicdanıdır. Bu ülkenin vicdanını susturmaya ne OHAL yasaları, ne KHK’lar yetmeyecektir. Zulmün hükümranlığı direncimizle mutlaka yıkılacaktır. Yasemin ve tüm arkadaşlarımız mutlak aramıza dönecek, zulmün efendileri gidecekler. Ülkemiz de tecavüzcülerin, istismarcıların, çocuk ve kadın katillerinin, hırsızların, yolsuzluk yapanların elini kolunu sallayarak ya da ceza indirimi alarak serbestçe dolaştığı bir ortamda bunlara hayır diyen kadınların tutsak edilmelerini kabul etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kadınlar hayatın her alanında eşitlik, özgürlük, adalet, emek ve demokrasi mücadelesine içerde de dışarıda da devam edecekler. Ve kadın dayanışmasından aldıkları güçle tüm tutsaklık biçimlerine direnecekler. Arkadaşlarımızı ve haklarımızı geri alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi belirtiyoruz” dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]