Şişli Şube Kadın Meclisi’nden Hastane Önünde 8 Mart Eylemi

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul Şişli Şube Kadın Meclisimiz ve İstanbul Tabip Odası’ndan kadınlar, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 8 Mart etkinlikleri kapsamında basın açıklaması yaptı.

İTO hastane temsilcisi Deniz Türkyılmaz ve işyeri temsilcimiz Mehriban Emek’in konuşma yaptığı eylemde açıklamayı Şişli Şube Kadın Sekreterimiz İpek Deniz yaptı. Deniz, ortak taleplerini şöyle açıkladı: 8 Mart’ın ücretli izin günü sayılması, eşit işe eşit ücret sağlanması, OHAL’in kaldırılması, KHK’lerin iptal edilerek haksız hukuksuz yere işten çıkarılan tüm emekçilerin görevlerine iade edilmesi, işyerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılması, kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi sunulan esnek-güvencesiz-kayıt dışı ve taşeron çalışmaya, kiralık işçilik uygulamasına son verilmesi, kapatılan kamu kreşlerinin açılması, kadın veya erkek olduğuna bakılmaksızın en az 50 çalışanın bulunduğu iş yerlerinde gündüz bakım evi ve kreşler açılması, grevli toplu sözleşme hakkımız başta olmak üzere sendikal hak ve özgürlüklerimiz önündeki tüm engellerin kaldırılması, doğum izinlerinin 24 haftaya çıkarılması, süt izninin kullanımı önündeki keyfi engellerin kaldırılması ve ücretli-ücretsiz doğum izninden dönen kadınların statü kaybı yaşamasının engellenmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kaldırılarak yerine Kadın Bakanlığı kurulması, kadına yönelik her türlü şiddeti önleyici yasal düzenlemelerin acilen yapılması, kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikalarının son bulması, eğitim alanı başta olmak üzere kamusal alanın tümüne yayılan dinselleştirme politikalarından vazgeçilmesi, kadınlardan yana imza atılan uluslararası sözleşmelerin gerekliliklerinin uygulanması.

Basın açıklaması “Jin Jiyan Azadi”, “Vardık Varolacağız”, “Yaşasın Kadın Dayanışması” ve “Yaşasın Kadın Mücadelesi” sloganlarıyla sona erdi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]