21 Temmuz 2017 tarihinde açılışı gerçekleştirilen SES Sendika Okulu, 4. Grup eğitimcilerin katılımı ile 16-17-18 Şubat 2018 tarihlerinde okul eğitim toplantısını SES Genel Merkezinde gerçekleştirdi.

22 yeni katılımcı ile başlayan program oldukça yoğun bir şekilde 3 gün boyunca devam etti.

Birinci gün sabah tanışma etkinlikleri ile başlayan eğitimin ilk bölümünde, MYK Üyemiz Fikret Çalağan Sendika Okulunun kuruluşunu, eğitim beklentilerini, eğitim programlarının anlatımını, okul faaliyetlerini ve hedeflerini aktardı.

İkinci bölümde Hakkı Ünlü, sosyal medya ve WEB sitesi gibi iletişim araçları konusunda bilgilendirme yaparak, sosyal medyanın mücadele içinde nasıl yer edineceği ve toplumsal muhalefet açısından bu araçların nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili tartışmalar yürüttü.

Üçüncü bölüm, SES Sendika Okulu Örgütlenme Modülünden Özge Yılmaz ve Murat Dağdelen’in modül tanıtımı, örgütlenme teknikleri ve örgütlenme metotlarının interaktif eğitim yöntemiyle aktarımları ile devam etti.

Dördüncü bölümde ise Mehmet Zencir’in katkısı ile eğitimciler iki gruba ayrılıp münazara çalışması gerçekleştirildi.

İkinci gün ilk bölümde örgütlenme modülü Hakan Ataman’ın sunumuyla yapıldı. Örgütlenme kapsamında kampanya (eylem, etkinlik v.s.) nasıl yapılır/yapılmalı üzerine değerlendirmeler yapıldı.. “Neden örgütleniriz ve neden eyleme geçeriz” başlıklı iki temel soru üzerinden yola çıkılarak tartışma yürütüldü. “Örgütlenmede etkinlik, eylem nasıl yürütülmeli” üzerine bilgiler (SWOT analizi anlatımı ve çalışması yapıldı ) aktarıldı.

Kadın Modülünden Özge Göncü’nün toplumsal cinsiyet, temel kavramlar üzerine kelimelerin ne anlama geldiği bilerek, neden ve nasıl kullanıldığı sunumuyla devam eden ikinci bölüm, katılımcıların katıldığı tartışmalarla devam etti.

Üçüncü bölümde ise Kadın Modülünden Çağlan Çavuşoğlu, kadın sağlık hareketi(tarihi) sunumu yaptı.

Üçüncü gün birinci bölüm, Emek Tarihi Modülü’nden Menderes Tutuş’un Emek Hareketi Tarihi, Tıbbın Devrimci Hareketi tarifi ile başlayan sunumu Tarih anlayışımız- İlkeler  Stratejik Hedef – Kalıp Çakma; Hareket, Sermayeleştirme –  İşçileştirme,  Mülksüzleştirme – Metelaştırma, Parçalama- Katmanlaştırma,  Hegemonya- ideolojik Tahakküm, Cinsiyetleştirme – Etnikleştirme, Toplumsallaşma, Tarihsel Dönemler alt başlıklarıyla temel kavramları aktarması ile tamamlandı.

İkinci bölümde Emek Tarihi Modülünden İsa Orhan, Meslek Sendikacılığı ve Sanayi Sendikacılığı sunumu gerçekleştirdi.

Üçüncü bölümde Emek Tarihi Modülünden Onur Naci Karahancı Toplumsal Tıp Tarihine giriş sunumu yaptı.

Sendika Okulu 4. Grup Eğitimcilerinin gruplarının İsmini Behçet Aysan olarak belirlemesinin ardından genel değerlendirme yapıldı. Eğitim, sekretaryanın belirlenmesiyle sona erdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]