Kırklareli Temsilciliğimiz de Sağlık Emekçilerine Yönelik Şiddet Anketinin Sonuçlarını Açıkladı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Kırklareli Temsilciliğimiz 14 Mart’ta sendika üyeleriyle bir araya gelerek sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştu.

Toplantıda şiddetle ilgili Kırklareli’nde sağlık emekçileriyle yapılan anketi paylaşan Şube Sekreterimiz Serkan Ağırbaş şöyle konuştu:

Kırklareli ilinde şiddet anketi çalışmamıza 41’i erkek 75’i kadın toplam 116 sağlık çalışanı katılmıştır. Katılanların 81’i sözel, 10’u fiziksel olmak üzere 91’i yani % 78.5 i şiddete uğradığını belirtti. 28 sağlık çalışanı birden çok kez şiddete uğradığını söylemektedir. Anket sonuçlarına göre en çok şiddete uğrayanlar ilimizde %82,4 oranla hekimlerdir. Hekimleri %78.4 oranla kadın hemşireler, % 81.8 oranla güvenlik görevlileri ve %66.6 laboratuar teknisyenleri takip etmektedir. Şiddetin kimin tarafından uygulandığı sorusuna ise birinci sırada %79.8 hasta ve hasta yakınları, 2. sırada %6.8 çalışma arkadaşı, 3. sırada ise %4.6 birim sorumluları son sırada %3.8 üst yöneticiler yanıtı verilmiştir. Yapılan ankette şiddetin %36.3 ile en çok polikliniklerde, çok yakın %28.6 oranla ikinci sırada acil servislerde, sonra da %17.6 ile yatan hasta servislerinde uygulandığı saptanmıştır. “Ne sonuç aldınız?” sorusuna ise başvuru yapanların verdiği yanıtlardan 54 sağlık çalışanının hiçbir sonuç alamadığı, buna karşın şiddet uygulayan 19 kişiye dava açıldığı, bunlardan 2’ünün savcılıkta uyuşma ile sonuçlandığı, 11’nin çeşitli cezalar aldığı, 6 davanın sürdüğü anlaşılmaktadır. Toplamda 800 kişinin katıldığı ankette “Ne yapmalı?” sorusuna verilen yanıtlar şu şekildedir;

-Yasal düzenleme (Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar Sağlık Hizmetini Engelleme) ceza yaptırımları önerisi; 257 kişi

– Yönetimin konuyu önemsemesi güvenliğin arttırılması önerisi; 153 kişi

-Kurum içi iletişimin arttırılması; 41 kişi

-Şiddet karşısında ne yapacağı konusunda ve şiddet konusunda eğitim verilmesi; 217 kişi

-Şiddet karşıtı kamu spotları hazırlanması ile şiddete karşı caydırıcı politikalar geliştirilmesi; 76 kişi

-Hasta yatışlarında şiddet karşıtı caydırıcı eğitim verilmesi; 6 kişi

-Siyasilerin, medya kuruluşlarının ve reklamlar ile hasta beklentilerinin artırılmasından vazgeçilmesi; 28 kişi

-İş yükü yoğunluğu arttırılmaması, çalışma süreleri düşürülmesi, hastalara yeterli zamanın ayrılabilmesi; 38 kişi

-Şiddetin bir hasta hakkı olmadığının vurgulanması ve çalışanların haklarının da en az hasta hakları kadar önemsenmesi gerektiği; 63 kişi

-Şiddete uğrayan çalışanlara motivasyon izni; 6 kişi

-Yöneticilerin uyguladığı şiddette yaptırımı olanağı olan bağımsız kurumlar oluşturulması; 3 kişi

-Kamusal alanlara; hastanelere, okullara şiddet uygulayanların karşılaşacağı cezai yaptırımları anlatan görsellerin konulması; 11 kişi

-Şiddet uygulayanların ceza puanları olması, “şiddet kredi puanları” belirli bir düzeye erişenlerin hizmet alımının sınırlaması yaptırımı; 8 kişi

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]