İstanbul SES şubelerimiz sendika okulunun katkıları ve sendikamız Eşbaşkanı İbrahim KARA ve eğiticilerimizden Meral TÜRK’ün katılımıyla SÇS (sağlık çalışanlarının sağlığı) eğitimini 11.02.2018 tarihinde 34 kişinin katılımıyla İstanbul Tabip Odası  salonunda gerçekleştirdi.

Sendika okulu ve İstanbul yerelinde kurulan İstanbul Sendika Okuluna dair Nilgün Kutal’ın yapmış olduğu kısa sunumla start alan eğitim programı Meral TÜRK’ün 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu işveren sorumlulukları ve yükümlülükleri ve sağlık hizmet üretiminde psikososyal-biyolojik-ergonomik-kimyasal-fiziksel tehlikeler konularını anlatmasıyla devam etti.

Sendika Eşbakanımız İbrahim Kara’nın kolaylaştırıcı olarak katkı sunduğu son bölümünde katılımcılarla mücadele stratejileri üzerine tartışmalar yürütüldü ve grup içinden çıkan önerilerin raporlaştırılması ardından işyerlerinde SÇS gündemiyle örgütlenme çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]