Van Sağlık Çalışanlarının Sağlığı (SÇS) Bölge Eğitimi Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır ve Muş Şubelerinden üyelerimizin katılımıyla 24 Şubat 2018 tarihinde şube toplantı salonumuzda gerçekleştirildi.

Eş Başkanımız Gönül Erden’in açılış konuşmasıyla başlayan eğitim, Meral Türk’ün sağlık hizmet üretiminde psikososyal-biyolojik-ergonomik-kimyasal-fiziksel tehlikeler konularını anlatmasıyla devam etti.  Ardından Menderes Tutuş, sendikal mücadelede yöntem ve tarihsel gelişmeler ile ilgili sunum yaptı. Son olarak yerellerde yapılan eğitim doğrultusunda sendikal örgütlenme ve çalışmalar için planlama yapıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]