Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler yayınlandı.

Halkın sağlıkla ilgili sorunlarına hiç bir çözüm getirmeyen değişiklikler özel hastaneleri ise ihya edecek düzenlemelerle dolu!

Yapılan değişikliklerle birlikte artık özel hastanelere acil durumu için başvuran hastadan da ücret alınabilecek. Özel hastane acillerinde 24 saatten sonra hastalardan ilave ücret alınmasının yolu açılmıştır. Hastanın tedavisinin devam etmesi gerektiği durumlarda, aynı hastanede tedaviyi sürdürmek isteyen vatandaşlarınsa tedavi bitiminde nasıl bir faturayla karşılaşacağını bilemediği bir vurgunun kapısı böylece aralanmış bulunmaktadır.

Bunun yanında yine özel hastane patronlarının yüzünü güldürecek bir değişiklik de hastalardan alınacak ilave ücretle ilgili. Yapılan değişiklikle özel hastanelerde ayaktan tedavilerde hastaya hangi işlemlerin yapıldığı ve hangi işlem için ne kadar ücret çıkarıldığı ile ilgili belge verme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Yasal olarak %200 ilave ücret alabilen özel hastaneler artık hangi hizmetin karşılığında ücret aldıklarını belgelendirmek zorunda da değiller! Buna göre yapılmamış girişimlerin yapılmış, kullanılmamış malzemelerin kullanılmış gösterilmesi daha kolay. Ayrıca kimi özel hastanelerde rutin uygulama haline gelmiş, yasal üst sınır olan SUT fiyatının % 200’ünün çok üzerinde ilave ücret talebinin şikayet konusu olması engellenmiştir.

Öncesinde de elini vatandaşın cebinden hiç çekmemiş olan özel hastaneler, vatandaşın belge talep etmesi halinde kimi zorluklar çıkarıyor, çoğu yurttaş da zaten böyle bir haktan haberi olmadığı için hiç talep etmediği gibi çoğunlukla da bilse bile bu talebini dile getiremiyordu. Ancak yapılan düzenlemeyle birlikte artık belgelendirme istemek hak olmaktan çıkarılmış durumda. Artık özel sağlık kuruluşlarını ilave ücret konusunda sınırlayan hiçbir düzenleme/yaptırım olasılığı kalmamaktadır.

“Halkın özel hastanelere gitmesinin yolunu açtık” diye övünenler; özel hastanelerdeki vurgunun da yolunu açtığından hiç bahsetmemekte, parası olmayanın özel hastanelerin aciline bile gidemeyeceğinden elbette ki bahsetmemektedir.                                                                                                                                                                                             Merkez Yönetim Kurulu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]