TTB Merkez Konsey Yöneticilerinin gözaltına alınmasına ilişkin KESK Antalya Şubeler Platformu ve Çağdaş Hekimler tarafından Eğitim Sen Antalya Şubesi’nde yapılan basın toplantısına gerçekleştirdi. Basın bildirisini KESK adına Eğitim Sen Antalya Şubesi Başkanı Kadir Öztürk okudu. Çağdaş Hekimler adına Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN, TMMOB adına Vahap Tuncer, ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği adına şube başkanı Deniz YILDIRIM birer konuşma yaparak dayanışma duygularını paylaştılar.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]