Adana Şubemiz: Sağlık Emekçilerine Fiili Hizmet Yıpranma Hakkı Adaletli Olmalıdır

Facebook
Twitter
WhatsApp

Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel’in fiili hizmet yıpranma hakkına dair yaptığı açıklama aşağıdadır:
Hükümet bugünler de TBMM’ne bir torba yasa sunuyor. İçinde sağlık emekçilerine yıpranma payı (fiili hizmet tazminatı) yasası da var. Basında çıkan bilgilere göre hemşirelere, hekimlere, eczacılara, diş tabiplerine bir yıla 75 gün yıpranma payı verileceğini, hekimlerin emekli maaşlarının arttırılacağı ek ödemelerin emeklilikten sayılacağı, performans puanlarının artırılacağını öğreniyoruz. Sağlık emekçileri hasta ve hastalıklar ile ilgilenir. Çalışma ortamı radyasyon ısı anestik gazlar, antiseptikler kimyasallar, virüsler, bakteriler, biyolojik faktörlerle hasta ve hasta yakınlarının şiddeti, saldırısı ile karşı karşıyadır. Hepatit-B, Hepatit –C, AIDS, Kırım Kongo kanamalı ateşi KKKA, kan ve kan ürünleri, inflüenza sars mers solunum hastalıklarıyla uzun gece nöbetleri sonucunda diabet, obezite, kalp, kanser, ülser, depresyon hastalıklarına yakalanma riski, psiko-sosyal hastalıklarıyla, iş yaralanmaları, iş kazaları ile sağlık emekçileri karşı karşıyadır iç içedir. Bu risklere karşı sağlık emekçilerine yıllık 360 güne karşılık işyerine çalışma şartlarına göre( 90-120-150 -180) sosyal güvenlik, sosyal adalet sağlanmalı, iş risklerine göre sağlık personeline 120 gün diğer personele 90 gün, nöbetçi icapçı sağlık emekçisine 150 gün, yoğun bakım acil radyasyonda çalışan sağlık emekçilerine 180 gün hizmet süresine ek yapılmalı, emeklilik yaşı erkene alınmalıdır. Yaş bekleyenler emekli olabilmelidir emekli olanlarda dahil yasa tüm sağlık emekçilerine çalıştıkları tüm yıllar için geçerli olmalıdır. Sağlık emekçileri ile ilgili yasa TBMM’de görüşülürken yalnız hekimler düşünülmemeli, sağlık bir ekip hizmetidir. Tüm sağlık emekçileri düşünülmelidir. Sağlık emekçilerinin emeklilik maaşları çok düşüktür, çalışırken aldığı ücreti emeklilikte de almalıdır. Ek ödemeler, döner sermaye payları, performans ücretleri emeklilikten sayılmalıdır. Sağlıkta şiddet yasası da çıkarılmalıdır. Sağlık emekçilerinin ücretlerinde asgari ücret kadarından vergi alınmamalı geri kalanda da vergi oranları %15’le sabitlenmelidir. Sağlık emekçileri adaletli çıkarılacak böyle bir yasa ile memnun olacaktır, çalışma şevki artacak verimlilik artacaktır. Dileriz TBMM üyeleri bu durumumuzu gözeterek faydalı bir yasa çıkarırlar.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]