21 Temmuz 2017 tarihinde açılışını gerçekleştiren SES Sendika Okulu 06-07 Ocak 2018 tarihlerinde okul toplantısını   Eğitim Sen Genel Merkezinde gerçekleştirdi.

Yoğun geçen toplantıda;

ilk gün sendika okulunun faaliyetleri, sendika okulu katılımcılarının okulu, modülleri ve kendilerini değerlendirmeleri  bununla beraber Şehir Hastaneleri Çalıştayı ile ilgili yerelde yapılan çalışmalar ve geri bildirimlerin okula katkısı tartışıldı.

Öğleden sonra sağlık çalışanlarının sağlığı programına yönelik sendika okulundan beklentiler ve yerellerde yapılacak çalışmaların programları belirlendi.

Özellikle son dönemlerde artan İntihar olaylarının ve kemoterapik ilaçların hazırlanışına bağlı başta infertilite olmak üzere sağlık çalışanlarında yaşanan sağlık sorunlarının eğitim programlarında ele alınması kararlaştırıldı.

İkinci gün Emek tarihi modülü ;

“Faşizm koşulları altında işçi sınıfı hareketi, sağlık işçilerinin faşizme karşı mücadelesi”, “hastaneler ve toplumsal sağlık mücadelesi tarihi” anlatıldı.

Günün sonunda sendika okulunun önümüzdeki dönem planlaması ve sekreteryaların güncellenmesi ile toplantı verimli bir şekilde sonlandırılmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]