Sağlık Çalışanlarının Sağlığı (SÇS) Bölge Eğitimi Diyarbakır’da Yapıldı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt’den üyelerimizin katıldığı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Bölge Eğitimi Diyarbakır Şubemizde yapıldı.

Genel merkez eğitimcilerimizden Mehmet Zencir ve Diyarbakır Sendika Okulu öğrencileri tarafından organize edilen eğitime, Eş Genel Başkanımız Gönül Erden ve Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey ile bölge illerinden 42 üyemiz katıldı.

Tanışma ile başlayan program, Şube Eğitim Sekreterimiz ve Sendika Okulu aktivistimiz Mahfuz Karaaslan’ın Sendika Okulunu tanıtımı ve öğrenme hedeflerini paylaştığı sunumu ile devam etti. Karaaslan, sendika okulunun yerelleri güçlendirdiği, sendikal eğitimlerin akademisyenlere bağlı kalmaksızın sendikanın kendi dinamikleriyle yapılması gerektiği, eğitimlerin güncel, sürekli, çözüm odaklı olması; eğitimcinin aynı zamanda örgütleyici olması gerektiğine dikkat çekti. Karaaslan’ın ardından Diyarbakır Şubemiz Sendika Okulu aktivistimiz Feyzullah Adak ise SÇS de işverenin sorumluluklarını vurgulayan bir sunum yaptı.

Mehmet Zencir’ in yönettiği sonraki oturumda işyerinde hangi tehlike ve riskler altında olduğumuz, tehlikesi altında olduğumuz riskleri haritalandırma, izlemede nasıl hareket edeceğimiz hakkında bilgiler paylaşıldı.

İki olgu ile küçük grup çalışmaları yapıldı.

İSG işyeri hizmetleri anketlerinin değerlendirildiği sonraki oturumda ise birim örgütlenmesi, İSİG kurulları, risk değerlendirme, ortam ölçümlerinin taşıdığı öneme vurgu yapırken, periyodik muayenelerin iş kazasına ramak kala olay bildirim, kök neden analizi, İSİG eğitimlerinin kişisel koruyucu donanım ve aşıların uygulanmasının kritik olduğu, çalışan sağlığı ve güvenliği için nasil uygulanacağı ve nasıl sonuçlar doğuracağına değinildi ve sağlık çalışanlarının sağlığı mücadelesinde çok önemli bir yer tuttuğuna işaret edildi.

Son oturumda konuşan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, SÇS’nin stratejik bir mücadele alanı olduğunu söyleyerek, mücadele programında genel merkez olarak ellerinden geleni yapacaklarını ve planlamada çıkan kararlar için beklemeden harekete geçileceğini söyledi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]