Sendikamıza ulaşan bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 673 sayılı KHK’nın 9.maddesini gerekçe göstererek işyeri hekimliği ve işyeri diğer sağlık görevliliği konusunda da tıpkı ihraç edilen arkadaşlarımızda olduğu gibi araştırma yapılmasını ve sonucuna göre işlem tesis edilmesini istemiştir. Bu durumda, özellikle ihraç edilen arkadaşlarımızın bu husustaki sertifikaları iptal edilebilecek, eğitim alan arkadaşlara sertifika verilemeyebilecektir.

Konu ile ilgili olarak haksız ve ayrımcı uygulamaya maruz kalan üyelerimizin durumunun sendika genel merkezimize bildirilmesi gerekmektedir. Özellikle işyeri hekimliği ve sağlık görevliliği belgeleri iptal edilen ve çalışmasına izin verilmeyen arkadaşlarımızın süresi içerisinde idari yargı yoluna başvurmaları gerekmektedir. Mevzuatta açık hüküm olmadığı için hak kaybının yaşanmaması için hem idari yargı yoluna başvurulması hem de OHAL Komisyonuna başvurulması gerekmektedir. Örneğin, işyeri hekimliği belgesi iptal edilen bir hekim, bu kararı öğrendiği veya kendisine tebliğ edildiği tarihten itibarın 60 gün içinde hem OHAL Komisyonuna itiraz edecek hem de aynı süre içinde İdare Mahkemesine dava açacaktır. Bu konuda genel merkezimiz hukuk bürosu dilekçe bazında yardımcı olacaktır.

Sendikamız konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaat edip bu uygulamadan vazgeçilmesini talep edecektir.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]