Ankara Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Eğitimi: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Stratejik Bir Mücadele Alanıdır!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Genel Merkez Sendika Okulumuz, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Modülü çalışmaları kapsamında üyelerine yönelik eğitimlere başladı. Bir ay boyunca belirlenen illerde Sendika Okulu danışmanları ve öğrencileri tarafından “Sağlık Çalışanlarının Sağılığı Eğitimleri” verilecek. Bu eğitimlerin ilki, Kırıkkale ve Eskişehir şubelerinin de katılımıyla 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara Şubemizde gerçekleştirildi. Ankara Şubemiz Sendika Okulu öğrencileri tarafından organize edilen SÇS Eğitimi, Sendika Okulu danışmanlarından akademisyen Aslı Davas ve Ankara Sendika Okulu öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Eğitime, Genel Örgütlenme, Eğitim, Basın-Yayın ve Sosyal İşler Sekreterimiz Fikret Çalağan ve Genel Hukuk Sekreterimiz Aylin Akçay Aydoğan da katılım ve desteklerini sundu.

Ankara’da gerçekleştirilen “SÇS Eğitiminin” ilk oturumunda; işveren yükümlülüklerinin neler olduğu, risk değerlendirmesinin yapılabilmesi için risk, tehlike ve kaza ayrımının nasıl yapılacağı,  meslek hastalığı, iş kazası ve işle ilgili hastalık terimlerinin içeriği, risk değerlendirmesinin yapılmasına katılımın neden önemli olduğu, risk değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği ve nasıl izleneceği anlatıldı. Antineoplastik ilaçlarla çalışmanın sağlık çalışanlarının sağlığını nasıl etkilediği, ne gibi sorunlara yol açtığı, intihara yol açan nedenler ve alınması gereken önlemlerin belirlenebilmesini sağlamak amacıyla iki olgu çalışmasıyla kök neden analizi yapıldı.

İkinci oturumda ise; SÇS Modülünün yaz kampı sonuçları üzerinden işyerlerimizde ne durumda olduğumuz konusunda tespitler yapıldı. Bu tespitler SÇS modülü tarafından hazırlanan ve katılımcıların eğitime gelmeden önce işyerlerinde doldurdukları anketler aracılığıyla yapıldı. Bu anketlerde işyerlerimizde işçi sağlığı ve güvenliği birimlerinin kurulup kurulmadığı, İŞG kurullarının toplantı durumları, kurul kararlarının çalışanlarla paylaşım durumu, risk değerlendirme analiz sonuçları, sağlık gözetimlerinin yapılıp yapılmadığı, kişisel koruyucu donanımın sağlanıp sağlanmadığı, eğitimlerin nasıl verildiği, denetim yapılıp yapılmadığı, çalışan temsilcilerinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği gibi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun maddeleri tek tek incelendi ve tartışıldı.

Son oturumda SÇS’nın emekçiler için stratejik bir mücadele alanı olduğu ve bu alan ile ilgili hazırlanmış olduğumuz eylem planı ile taktiklerimizi nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda öneriler paylaşıldı ve görevlendirmeler yapıldı. Toplu sözleşmelerde SÇS ile ilgili maddelerin yer almasının önemi,  bu maddelerin takipçisi olmanın bir sendikanın olmazsa olmazları arasında yer aldığı belirtildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]