Sağlıklı insan ve toplum için savaşa karşı her koşulda barışta ısrar etmek gerekir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak, tüm toplumun sağlığı için barışta ısrar etmeye devam ediyoruz.

7 yıldır Ortadoğu’ya yönelik sürdürdüğü savaşçı politikalarından vazgeçmeyen AKP iktidarı

Afrin’e yönelik bu saldırıyla içeride temel sorun olan Kürt sorununda barışçı çözüm olanaklarını da ortadan kaldırmaya yönelmektedir. Afrin’e yönelik kara ve hava harekatı aynı zamanda hem içeride hem de komşuları ile geliştirilmesi gereken barışa ve kardeşliğe saldırı anlamına gelmektedir.

Emperyalist güçlerin Ortadoğu’daki yeniden paylaşım savaşında iki emperyalist güç arasında kendine yer edinmeye ve Ortadoğu’da pozisyon tutmaya çalışan siyasi iktidar, IŞİD başta olmak üzere sınırlarında her türlü gericiliğe tahammül etmiştir. Ama IŞİD’in Ortadoğu halklarının başına daha fazla bela olmasına engel olmakta büyük payı bulunan Kürt halkına karşı düşmanca tutumunu sürdürmektedir.

Savaş politikası yıllardır Türkiye halklarına da Ortadoğu halklarına da ölüm ve gözyaşından başka bir şey getirmedi. AKP-MHP birlikteliği ile milliyetçilik palazlandırılarak, sınır ihlali varmış gibi gösterilerek medyanın yoğun kara propagandası altında ülke büyük bir savaşa sürükleniyor.

AKP, iç politikada işçileri, emekçileri ve tüm halkları ayrıştırarak kendi politikalarına yedeklemek ve  iktidarını sağlamlaştırmak için çatışmaları derinleştirme, düşmanlıklar yaratma ve savaşçı politikalar uygulamayı sürdürüyor. Dün IŞİD çetelerine karşı kılını kıpırdatmayanlar ve yol verenler,bugün de ÖSO çetelerine yol açmaktadır. Oysa ülkemize sığınan mültecilerde, yıllardır medyaya yansıyan acı görüntülerde  savaşın nasıl bir yıkım getirdiğini, aileleri nasıl parçaladığını, yoksulluğun Nasıl arttığını, çocukların ve kadınların nasıl cinsel istismara uğradıklarını görmeye, duymaya devam ediyoruz.

Bu savaş, Türkiye halklarının savaşı değildir, bizim savaşımız değildir. Arap, Kürt, Türkmen… tüm Ortadoğu halkları kardeştir. Siyasi iktidar, savaş politikalarından vazgeçmelidir.

Demokratik bir Türkiye ve barış içinde bir Ortadoğu için savaşlara hayır.

Afrin operasyonu durdurulsun.

Bizler, Savaşa Karşı Barışta, Ölüme Karşı Yaşamda ve Siyaha Karşı Beyazda ısrar edeceğiz.

 

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]