Son çıkan KHK’lara ve OHAL’in yaratmış olduğu antidemokratik ortama karşı tepki basın açıklaması yapıldı. KESK Sivas Şubeler platformu öncülüğünde yapılan eyleme yerelde bulunan diğer Demokratik Kitle Örgüt temsilcileri de katıldılar. Basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Eğitim Sen Şb.Bşk. Mustafa AKYOL okudu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]