Eğitim Sen Batman şube yöneticilerinin 2013 – 2014 eğitim – öğretim yılı başında sendikal faaliyet kapsamında yaptıkları afiş asma eylemleri nedeniyle uygulanan idari para cezalarının sendika hakkının ihlali olduğu iddiasıyla yapılan başvuruda, Anayasa Mahkemesi 8 Kasım 2017 tarih 2014/3793 başvuru numaralı kararı ile, Anayasanın 51.maddesinin ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin sendika hakkı ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırmak üzere Batman 1.Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

 

AYM Kararı İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]